PavadinimasKatalogasData
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos konkurso paraiškos, lėšų naudojimo sutarties ir programos sąmatos formų tvirtinimo2024-04-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-04-09
Dėl teisės teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (socialinių dirbtuvių veiklai vykdyti) socialinę priežiūrą2024-04-09
Dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo2024-04-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės virtualaus problemų žemėlapio naudojimo tvarkos patvirtinimo2024-04-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės direktoriaus 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-373 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2024-04-03
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršrutų pakeitimo ir tvarkaraščių tvirtinimo2024-03-27
Dėl Laukuvos seniūnijos traktorininko pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-03-26
Dėl Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-03-26
Dėl projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ STEAM veiklų koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-03-26
Dėl projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ kultūros edukacijos koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-03-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-335 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo2024-03-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų skyrimo2024-03-25
Dėl asmenų, atsakingų už Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą 2024 metais Šilalės rajono savivaldybėje, paskyrimo2024-03-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-03-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų paraiškų vertinimo2024-03-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. DĮT- 49 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2024-03-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto bei jam priskirto žemės sklypo Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Alkupio k., Šventkalnio g. 4, viešo aukciono, vykdomo informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo2024-03-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Teneniai, Nepriklausomybės g. 32-2, viešo aukciono, vykdomo informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo2024-03-15
Dėl teisės teikti akredituotą intensyvios krizių įveikimo pagalbos socialinę priežiūrą suteikimo2024-03-15
Dėl teisės teikti akredituotą apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose socialinę priežiūrą suteikimo2024-03-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo2024-03-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-03-05
Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos paraiškos ir sutarties formų tvirtinimo2024-02-29
Dėl Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ atvejo vadybininko (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis) pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-02-29
Dėl teisės teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (socialinių dirbtuvių veiklai vykdyti) socialinę priežiūrą2024-02-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. DĮT-49 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2024-02-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžio patvirtinimo2024-02-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮV-211 ,,Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2024-02-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ panaikinimo2024-02-21
Dėl Nacionalinio diktanto pirmojo turo organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje darbo grupės sudarymo2024-02-20
Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybėje 2024 metais sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo2024-02-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 37 a, viešo aukciono, vykdomo informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo2024-02-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-02-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-02-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-02-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų moksleivių civilinės saugos piešinių ir plakatų konkurso „Būk saugus – įspėk kitus“ organizavimo ir nuostatų patvirtinimo2024-02-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo2024-02-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo2024-02-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aukciono dalyvio registravimo mokesčio, žiūrovo bilieto kainos nustatymo2024-02-05
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo2024-02-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo2024-02-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-01-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-01-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-01-23
Dėl paramos mirties atveju skyrimo2024-01-15
Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) vertinimo pakeitimo2024-01-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 10 įsakymo Nr. DĮV-13 „Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui“ pakeitimo2024-01-10
Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui2024-01-10
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-01-08
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2024-01-08
Dėl Socialinių paslaugų 2024 metų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo2024-01-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso komisijos sudarymo2023-12-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-12-28
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininko pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-12-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo2023-12-27
Dėl Upynos seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-12-15
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-12-13
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto tvarkaraščio tvirtinimo2023-12-08
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų elektriniais autobusais tvarkaraščių tvirtinimo2023-12-08
Dėl Didkiemio seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-12-08
Dėl Šilalės miesto seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-12-08
Dėl Bijotų seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-12-07
Dėl Bilionių seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-12-06
Dėl Tenenių seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-12-05
Dėl Palentinio seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-12-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2024 metams patvirtinimo2023-11-30
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir tvarkaraščių tvirtinimo2023-11-30
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų elektriniais autobusais tvarkaraščių tvirtinimo2023-11-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮV-200 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2023-11-24
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos nuostatų patvirtinimo2023-11-23
Dėl Pajūrio seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-11-14
Dėl Kvėdarnos seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2023-11-14
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2023-11-14
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2023-11-14
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2023-11-14
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2023-11-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo2023-11-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. DĮV-635 ,,Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir tvarkaraščių tvirtinimo“ pakeitimo2023-11-03
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir tvarkaraščių tvirtinimo2023-10-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo2023-10-23
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-10-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų skyrimo2023-10-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo2023-10-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo NR. DĮV-550 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2023-10-09
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos traktorininko pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-10-09
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-10-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-826 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2023-10-05
Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimo2023-10-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-297 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo“ pakeitimo2023-09-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. DĮV-90 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos paraiškų atrankos komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2023-09-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės patvirtinimo2023-09-21
Dėl Šilalės rajono miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimo tamsiu paros metu režimo nustatymo2023-09-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų tvirtinimo2023-09-20
Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo2023-09-18
Dėl Gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ir kitų stichinių nelaimių, žalos apskaičiavimo komisijos tvirtinimo2023-09-15
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo2023-09-13
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2023-09-08
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei2023-09-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų periodinio gaisrinės saugos instruktavimo organizavimo2023-09-04
Dėl Gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ir kitų stichinių nelaimių žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo2023-08-31
Dėl Šilalės rajono socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių patvirtinimo2023-08-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrimo komisijos nuostatų patvirtinimo2023-08-18
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo2023-08-08
Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos sąrašo tvirtinimo2023-08-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. DĮT-33 (5.19 E) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo“ pakeitimo2023-08-04
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo2023-08-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo2023-07-31
Dėl darbuotojų skyrimo vykdyti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimą2023-07-27
Dėl Šilalės rajono socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos komisijos sudarymo2023-07-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2023-07-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. DĮV-575 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos plano patvirtinimo” pakeitimo2023-07-20
Dėl Šilalės miesto seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais2023-07-11
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais2023-07-10
Dėl Šilalės rajono Žadeikių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais2023-07-10
Dėl Šilalės rajono Tenenių seniūnijos Tenenių bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais2023-07-10
Dėl Šilalės rajono Palentinio seniūnijos Palentinio kaimo bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais2023-07-10
Dėl Šilalės rajono Bijotų seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais2023-07-10
Dėl Šilalės rajono Didkiemio seniūnijos Didkiemio kaimo bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais2023-07-07
Dėl Šilalės rajono Laukuvos seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais2023-07-07
Dėl Šilalės rajono Bilionių seniūnijos Bilionių kaimo bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais2023-07-07
Dėl Šilalės rajono Traksėdžio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais2023-07-07
Dėl Šilalės rajono Kaltinėnų seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais2023-07-07
Dėl Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais2023-07-05
Dėl Šilalės rajono Upynos seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais2023-07-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2023-07-03
Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo2023-06-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims ir organizuojančių smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimą, sąrašo tvirtinimo2023-06-28
Dėl Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio bendruomenės centro projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais2023-06-26
Dėl Šilalės rajono Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių kaimo bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais2023-06-26
Dėl Šalnų ir sausros padarinių įvertinimo soduose ir uogynuose, žemės ūkio pasėliuose ir augaluose komisijos sudarymo2023-06-21
Dėl sąrašo tvirtinimo2023-06-21
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2023-06-20
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo2023-06-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo sutarties formos tvirtinimo2023-06-12
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo2023-06-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. Įsakymo Nr. DĮV-220 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2023-06-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2023-06-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2023-06-08
Dėl Šalnų padarinių įvertinimo soduose ir uogynuose komisijos sudarymo2023-06-07
Dėl komisijos banko paskolos suteikimo paslaugai pirkti sudarymo2023-06-07
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2023-06-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-06
Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo2023-05-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. DĮS-35 „Dėl Būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2023-05-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. Įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2023-05-19
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti2023-05-15
Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir vertinimo darbo grupės sudarymo2023-05-08
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Bardžių kaime2023-04-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Grimzdų kaime2023-04-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2023-04-26
Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybėje 2023 metais sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo2023-04-26
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei2023-04-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Juodainių kaime2023-04-26
Dėl lėšų skyrimo2023-04-26
Dėl Gyvūnų laikymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo2023-04-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Baravykų kaime2023-04-26
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-04-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-04-26
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje2023-04-26
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui ir kofinansavimui2023-04-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Žadeikių kaime2023-04-25
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos priemonių įgyvendinimui2023-04-25
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos priemonių įgyvendinimui2023-04-24
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų kaime2023-04-24
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Padievaičio kaime2023-04-24
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti2023-04-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų skyrimo2023-04-21
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. įgyvendinimo priemonei2023-04-19
Dėl Aplinkosauginės akcijos organizavimo2023-04-14
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2023-04-13
Dėl lėšų skyrimo2023-04-13
Dėl 2022–2023 metų šildymo sezono pabaigos2023-04-12
Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas2023-04-12
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 2023–2027 metų strateginiam planui2023-04-05
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 2023–2025 metų strateginiam planui2023-04-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo2023-04-03
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2023-03-30
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2023-03-30
Dėl lėšų skyrimo2023-03-30
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2023-03-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2023-03-29
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šolių kaime2023-03-29
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2023-03-29
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo2023-03-27
Dėl Būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo2023-03-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. DĮS-29 „Dėl Būsto pritaikymo komisijos sudarymo ir būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2023-03-23
Dėl lėšų skyrimo2023-03-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vidinio pranešėjų apsaugos informacinio kanalo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-03-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo2023-03-22
Dėl adresų suteikimo, keitimo, panaikinimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime2023-03-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos konkurso paraiškos, lėšų naudojimo sutarties ir programos sąmatos formų tvirtinimo2023-03-17
Dėl adresų panaikinimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių kaime2023-03-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos konkurso paraiškos, lėšų naudojimo sutarties ir programos sąmatos formų tvirtinimo2023-03-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-895 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės sudarymo“ pakeitimo2023-03-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2023-03-14
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Lentinės kaime2023-03-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės nuostatų patvirtinimo2023-03-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos planų tvirtinimo2023-03-03
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste2023-03-02
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Tautvilų kaime2023-02-23
Dėl Žadeikių seniūnijos vairuotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-02-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-02-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. DĮV-1426 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkurso paraiškos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos veiklos ataskaitos formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2023-02-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DĮV-953 „Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Paskarbiškių kaime“ pripažinimo netekusiu galios ir dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Paskarbiškių kaime2023-02-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2023-02-17
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Tautvilų kaime2023-02-17
Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinį „Prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinančių projektų partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo2023-02-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo ir paraiškų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo2023-02-09
Dėl informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą teikimo2023-02-08
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Drobūkščių kaime2023-02-08
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pagrybio kaime2023-02-08
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2023-02-08
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaltinėnų miestelyje2023-02-08
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Tūjainių kaime2023-02-08
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo2023-02-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų moksleivių piešinių ir plakatų konkurso civilinės saugos tema: „Grėsmės šalia mūsų“ organizavimo ir nuostatų tvirtinimo2023-02-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. DĮT-7 (5.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusius galios2023-02-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo2023-02-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-1165 „Dėl žemės sklypo detaliojo plano koregavimo, tikslų nustatymo, planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo2023-02-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2023-01-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo2023-01-18
Dėl Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei pateikimo terminų tvarkos aprašo patvirtinimo2023-01-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo2023-01-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo2023-01-18
Dėl finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo paskyrimo2023-01-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio pildytojų paskyrimo2023-01-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo2023-01-12
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo2023-01-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios2023-01-10
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Padvarninkų kaime2023-01-09
Dėl Socialinių paslaugų 2023 metų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo2023-01-06
Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) vertinimo2023-01-04
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-01-03
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-01-03
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje2023-01-02
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2023 metų savivaldybės biudžeto2023-01-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-12-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo2022-12-29
Dėl lėšų skyrimo2022-12-28
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Paskarbiškių kaime2022-12-28
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Stročių kaime2022-12-28
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Reistrų kaime2022-12-28
Dėl įgaliojimų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo2022-12-28
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Šventų kaime2022-12-23
Dėl Centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties projekto patvirtinimo2022-12-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų sąrašų patvirtinimo2022-12-23
Dėl Šilalės rajono centrinės perkančiosios organizacijos vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisyklių patvirtinimo2022-12-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2022-12-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. DĮV-154 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo2022-12-21
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2022-12-21
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai2022-12-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. DĮV-652 ,,Dėl 2009 m. balandžio 14 d. koncesijos sutarties Nr. B6 – 86 (b) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ vykdymo priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo2022-12-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-19
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2022-12-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-14
Dėl Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-14
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime2022-12-14
Dėl teisės teikti akredituotą pagalbos į namus socialinę priežiūrą suteikimo Viešajai įstaigai LASS pietvakarių centrui2022-12-13
Dėl teisės teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo socialinę priežiūrą suteikimo Viešajai įstaigai LASS pietvakarių centrui2022-12-13
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje2022-12-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-12-12
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje, Beržės kaime2022-12-12
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje2022-12-07
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Jankaičių kaime2022-12-06
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Vaikių Lauko kaime2022-12-06
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Kikonių kaime2022-12-06
Dėl sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo2022-12-06
Dėl teisės teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje suteikimo Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai2022-12-05
Dėl teisės teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje suteikimo Viešajai įstaigai LASS pietvakarių centrui2022-12-05
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dargalių kaime2022-12-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-12-02
Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-12-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano ir 2023 m. Savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-12-02
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo2022-12-01
Dėl lėšų panaudojimo kalėdinėms dovanėlėms ikimokyklinio amžiaus vaikams2022-11-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2023 metams patvirtinimo2022-11-29
Dėl teisės teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje suteikimo Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungai2022-11-29
Dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą šeimoms suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2022-11-29
Dėl Mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų (lovadienių), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skyrimo ir apmokėjimo Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo2022-11-28
Dėl įgaliojimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2022-11-28
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo2022-11-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1165 “Dėl žemės sklypo detaliojo plano koregavimo, tikslų nustatymo, planavimo darbų programos patvirtinimo” pakeitimo2022-11-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo2022-11-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešosios informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo2022-11-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės integralios pagalbos teikimo partnerio patvirtinimo2022-11-17
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-11-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2022-11-14
Dėl sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo2022-11-08
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Šilalės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo2022-10-27
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo2022-10-26
Dėl Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-10-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Stirbiškės kaime2022-10-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2022-10-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo2022-10-17
Dėl pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo dokumento2022-10-17
Dėl Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių sistemų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-10-13
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-10-11
Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos prašymų formų patvirtinimo2022-10-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo2022-10-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-10-04
Dėl 2022–2023 m. šildymo sezono pradžios2022-10-04
Dėl lėšų skyrimo2022-10-04
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių ir Bartašiškės kaimuose2022-10-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo2022-10-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-678 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“ pakeitimo2022-09-28
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti2022-09-19
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Bučių kaime2022-09-16
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2022-09-16
Dėl adresų suteikimo patalpoms, esančioms Kvėdarnos miestelyje2022-09-12
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Jaunodavos kaime2022-09-12
Dėl lėšų skyrimo2022-09-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Andriejaičių kaime2022-09-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje2022-09-07
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Laukuvos seniūnijoje, Rudiškės kaime2022-09-07
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės mieste, Dionizo Poškos gatvėje2022-09-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2022-09-05
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste2022-09-02
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-09-02
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-09-02
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-09-02
Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui2022-09-02
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo sutarties formos patvirtinimo2022-08-31
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2022-08-31
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Girdiškės kaime2022-08-29
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2022-08-29
Dėl Šilalės rajono Šilalės kaimiškosios seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-26
Dėl Šilalės rajono Traksėdžio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-26
Dėl Šilalės miesto seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-26
Dėl Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-25
Dėl Šilalės rajono Upynos seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-25
Dėl Šilalės rajono Bijotų seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-25
Dėl Šilalės rajono Laukuvos seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-25
Dėl Šilalės rajono Didkiemio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-24
Dėl Šilalės rajono Žadeikių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-23
Dėl Šilalės rajono Tenenių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-23
Dėl Šilalės rajono Palentinio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-23
Dėl Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-23
Dėl Šilalės rajono Kaltinėnų seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-23
Dėl Šilalės rajono Bilionių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais2022-08-23
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje2022-08-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Bijotų kaime2022-08-19
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Ievoniškių kaime2022-08-11
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių kaime2022-08-11
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-08-04
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-08-04
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-08-04
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Ateities g. 5, Pajūris, Pajūrio sen., Šilalės r., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-08-04
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Nemylo g. 1, Keberkščių k., Pajūrio sen., Šilalės r., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-08-04
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Šilvados g. 1, Džiaugėnų k., Pajūrio sen., Šilalės r., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo2022-08-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo2022-08-03
Dėl darbuotojų skyrimo vykdyti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimą2022-08-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. Įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2022-08-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų kaime2022-08-01
Dėl Šilalės rajono Nevyriausybinių organizacijų plėtros programos lėšų skyrimo2022-08-01
Dėl Laukuvos seniūnijos ūkvedžio pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-07-28
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo2022-07-28
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Baravykų kaime2022-07-28
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Mažrimų kaime2022-07-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių kaime2022-07-25
Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo2022-07-25
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo2022-07-22
Dėl lėšų skyrimo2022-07-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos plano patvirtinimo2022-07-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-07-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. Įsakymo Nr. DĮV-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. Biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo2022-07-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2022-07-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime2022-07-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje2022-07-20
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste2022-07-19
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje2022-07-18
Dėl adresų keitimo ir panaikinimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių kaime2022-07-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. DĮV-700 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2022-07-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Lembo kaime2022-07-13
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste2022-07-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-896 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2022-07-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Vartulėnų kaime2022-07-13
Dėl Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-07-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. DĮS-127„Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje bei Mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo2022-07-12
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Kaštaunalių kaime2022-07-12
Dėl adreso suteikimo Šilalės mieste2022-07-08
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Andriejaičių kaime2022-07-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. DĮV-220 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2022-07-07
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių kaime2022-07-04
Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybėje 2022 metais sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo2022-07-04
Dėl Šilalės rajono pasirengimo raupų grėsmei veiksmų plano patvirtinimo2022-07-01
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Gatautiškės kaime2022-06-30
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje2022-06-30
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui ir kofinansavimui2022-06-30
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste2022-06-29
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų kaime2022-06-28
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimui2022-06-28
Dėl lėšų skyrimo2022-06-23
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos paraiškos, sutarties formų patvirtinimo2022-06-20
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2022-06-16
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. įgyvendinimo priemonei2022-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-466 „Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo“ pakeitimo2022-06-13
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo2022-06-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos sudarymo2022-06-10
Dėl lėšų skyrimo iš Sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas2022-06-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo2022-06-08
Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios2022-06-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo2022-06-08
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei2022-06-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. DĮV-23 „Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui“ pakeitimo2022-06-06
Dėl lėšų skyrimo2022-06-03
Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu2022-06-02
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2022-06-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių ir galimų slėptuvių plėtros analizės bei įrengimo galimybių priemonių plano 2022 metams patvirtinimo2022-05-31
Dėl atsakingo asmens paskyrimo2022-05-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo sutarties formos tvirtinimo2022-05-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2022-05-30
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei2022-05-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. DĮV-1383 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2022-05-27
Dėl Romos Girčienės atšaukimo iš seniūnaičio pareigų2022-05-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ir kitų avarijų, žalos apskaičiavimo komisijos tvirtinimo2022-05-25
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2022-05-24
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti2022-05-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo inžinieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-05-23
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos konkurso paraiškos ir lėšų naudojimo sutarties formų tvirtinimo2022-05-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo2022-05-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų ir personalinės sudėties patvirtinimo2022-05-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo2022-05-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2022-05-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d.įsakymo Nr. DĮV-1158 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisijos sudarymo ir jos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo2022-05-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. Įsakymo Nr. DĮV-740 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2022-05-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-05-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų ir personalinės sudėties patvirtinimo pakeitimo2022-05-16
Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2022-05-16
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti2022-05-11
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Juodainių kaime2022-05-11
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime2022-05-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. Įsakymo Nr. DĮV-1128 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) vakcina“ pripažinimo netekusiu galios2022-05-09
Dėl lėšų skyrimo2022-05-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. DĮV-1043 „Dėl Šilalės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų mobiliųjų komandų, teikiančių pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas rizikos grupės pacientų, sergančių COVID-19 liga, namuose ir globos įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios2022-05-06
Dėl bendradarbiavimo su Tauragės mobiliuoju punktu dėl tepinėlių paėmimo COVID-19 (koronoviruso infekcijai)“ pripažinimo netekusiu galios2022-05-06
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo2022-05-06
Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškos, programos sąmatos, paramos teikimo sutarties ir programos įvykdymo ataskaitos formų patvirtinimo2022-05-06
Dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų prašymo formos patvirtinimo ir pavedimo2022-05-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-981 „Dėl mobilaus punkto Šilalės rajono savivaldybėje steigimo“ pripažinimo netekusiu galios2022-05-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2022-05-05
Dėl asmenų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje2022-04-29
Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo2022-04-28
Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pabaigos2022-04-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo inžinieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-04-27
Dėl adreso naikinimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Papynaujo kaime2022-04-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo2022-04-21
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Aukštutiškės kaime2022-04-19
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Šėrikų kaime2022-04-19
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Klekniškės kaime2022-04-19
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jakaičių kaime2022-04-19
Dėl Aplinkosauginės akcijos organizavimo2022-04-15
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pajėrubynio kaime2022-04-15
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime2022-04-15
Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo2022-04-14
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2022-04-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Simėnų kaime2022-04-13
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2022-04-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Gulbių kaime2022-04-11
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime2022-04-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2022-04-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-550 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2022-04-11
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Šėrikų kaime2022-04-06
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo Pastabos:Išsiųsti UAB ,,Šilalės šilumos tinklai”2022-04-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. Įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2022-04-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2022-04-06
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime2022-04-05
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Padievaičio kaime2022-04-05
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime2022-04-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šilų kaime2022-04-04
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2022-04-04
Dėl Būsto pritaikymo komisijos sudarymo ir Būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo2022-03-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo2022-03-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. DĮS-127 „Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje bei mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo2022-03-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-03-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-03-28
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Rugienų kaime2022-03-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-335 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo2022-03-24
Dėl lėšų skyrimo2022-03-23
Dėl lėšų skyrimo2022-03-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Brokštėnų kaime2022-03-22
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2022-03-22
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje, Dariaus ir Girėno gatvėje2022-03-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2022-03-17
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2022-03-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dvarviečių kaime2022-03-15
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Aukštutiškės kaime2022-03-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dvarviečių kaime2022-03-15
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Aukštutiškės kaime2022-03-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2022-03-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo2022-03-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. DĮV-792 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2022-03-07
2022-03-07
Dėl Didkiemio seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2022-03-04
Dėl Upynos seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2022-03-04
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2022-03-04
Dėl lėšų skyrimo2022-03-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2022 metų veiklos planų tvirtinimo2022-03-02
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Šilalės rajono savivaldybės mokyklose2022-03-02
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jokūbaičių kaime2022-03-01
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Košių II kaime2022-02-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-458 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo2022-02-23
Dėl Civilinės saugos būklės Šilalės rajono ūkio subjektuose kompleksinių patikrinimų grafiko patvirtinimo2022-02-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Burbiškių kaime2022-02-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vaičių kaime2022-02-21
Dėl teisės teikti akredituotą apgyvendinimo nakvynės namuose socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2022-02-21
Dėl Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-02-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, kurioms taikomos konkrečios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, sąrašų patvirtinimo2022-02-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-550 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2022-02-14
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Jomantų kaime2022-02-14
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime2022-02-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-02-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo2022-02-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-02-09
Dėl korupcijos indekso nustatymo Šilalės rajono savivaldybės viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai2022-02-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. DĮV-1241 „Dėl darbuotojų sveikatos tikrinimų, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas“ pripažinimo netekusiu galios2022-02-07
Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 2022–2024 metų strateginiam planui2022-02-02
Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 2022–2024 metų strateginiam planui2022-02-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo2022-02-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo2022-01-31
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Girdiškės kaime2022-01-31
Dėl adreso suteikimo ir pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje, K. Jauniaus gatvėje2022-01-31
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Vytauto Didžiojo gatvėje2022-01-31
Dėl daugiabučio namo Šilalės g. 13, Laukuva, Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo2022-01-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-1261 „Dėl įpareigojimo suformuoti mobilaus punkto specialistų komandą vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę“ pripažinimo netekusiu galios2022-01-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Papynaujo kaime2022-01-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Žvilių kaime2022-01-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Ąžuolijos kaime2022-01-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo2022-01-17
Dėl finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo paskyrimo2022-01-17
Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui2022-01-17
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją2022-01-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Vilkų Lauko kaime2022-01-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo2022-01-13
Dėl Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimo Šilalės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo2022-01-11
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime, Palokysčio gatvėje2022-01-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. DĮV-217 „Dėl Bijotų seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2022-01-05
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo2022-01-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano ir 2022 m. Savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-01-05
Dėl skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paslaugų teikimo Šilalės rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose2021-12-31
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2022 metų savivaldybės biudžeto2021-12-31
Dėl teisės teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą psichosocialinės pagalbos socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą palydėjimo paslaugos jaunuoliams socialinę priežiūrą Šilalės socialinių paslaugų namams2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą pagalbos į namus socialinę priežiūrą Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą laikino atokvėpio socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą psichosocialinės pagalbos socialinę priežiūrą suteikimo koordinaciniame centre „Gilė“2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą intensyvios krizių įveikimo pagalbos socialinę priežiūrą koordinaciniame centre „Gilė“2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą intensyvios krizių įveikimo pagalbos socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2021-12-30
Dėl teisės teikti akredituotą apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2021-12-30
Dėl Socialinių paslaugų 2022 metų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo2021-12-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo2021-12-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2021-12-23
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Reistrų kaime2021-12-23
Dėl lėšų skyrimo2021-12-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-12-20
Dėl Šilalės savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. DĮV-67 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo“ netekusiu galios2021-12-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-757 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-12-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos finansinės paramos teikimo sutarčių formų patvirtinimo2021-12-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-4 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-12-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr.DĮT-7 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-12-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-12-15
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. DĮV-1245 ,,Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją“ pakeitimo2021-12-15
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo2021-12-15
Dėl patalpų suteikimo ir naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai2021-12-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. DĮV-10 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo2021-12-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje2021-12-10
Dėl įpareigojimo suformuoti mobilaus punkto specialistų komandą vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę2021-12-09
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo mokinių žiemos atostogų metu2021-12-08
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo ir leidimų išdavimo2021-12-08
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti2021-12-08
Dėl COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių ir kitų (negalinčių vaikščioti, gulinčių) gyventojų transportavimo2021-12-07
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją2021-12-07
Dėl Upynos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją2021-12-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2022 metams patvirtinimo2021-12-03
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje,  Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2021-12-02
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje,  Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje2021-12-02
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaltinėnų miestelyje2021-12-02
Dėl lėšų skyrimo2021-12-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. DĮV-413 „Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2021-12-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 e) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2021-12-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. Įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-12-01
Dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo komisijos sudarymo2021-11-30
Dėl lėšų panaudojimo kalėdinėms dovanėlėms ikimokyklinio amžiaus vaikams2021-11-29
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime2021-11-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. DĮS-127 „Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje bei mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-11-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jucaičių kaime2021-11-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. DĮV-1181 ,,Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-11-26
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jucaičių kaime2021-11-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Šiauduvos kaime2021-11-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-11-17
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo2021-11-16
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2021-11-16
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių kaime2021-11-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Nevočių kaime2021-11-15
Dėl lėšų skyrimo2021-11-12
Dėl žemės sklypo detaliojo plano koregavimo, tikslų nustatymo, planavimo darbų programos patvirtinimo2021-11-11
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime2021-11-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-11-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-458 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo” pakeitimo2021-11-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. DĮV-898 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2021-11-05
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui ir kofinansavimui2021-11-05
Dėl lėšų skyrimo iš komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonei2021-11-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-11-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-11-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-11-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-11-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2021-11-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakalniškių kaime2021-11-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje,Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime2021-11-03
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Traksėdžio kaime2021-11-03
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo mokinių rudens atostogų metu ir pakeitimo2021-10-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. Įsakymo Nr. DĮV-220 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2021-10-26
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2021-10-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-10-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo2021-10-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-10-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo2021-10-18
Dėl Žadeikių seniūnijos valytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-10-18
Dėl darbo organizavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje2021-10-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo”2021-10-15
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo”2021-10-14
Dėl COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių gyventojų pavėžėjimo”2021-10-13
Dėl elektroninio laiško parašo, automatinio atsakymo ir siunčiamųjų dokumentų rengėjo duomenų”2021-10-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo”2021-10-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”2021-10-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patikslinimo”2021-10-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracjos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo” pakeitimo”2021-10-08
Dėl lėšų skyrimo2021-10-08
Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų kaime, detaliojo plano keitimo patvirtinimo”2021-10-06
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos kūriko pareigybės aprašymo patvirtinimo”2021-10-04
Dėl 2021–2022 m. šildymo sezono pradžios2021-10-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šolių kaime”2021-10-04
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje”2021-09-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo”2021-09-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”2021-09-27
Dėl konkurso Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo”2021-09-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-869 „Dėl atrinktų Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais“ pakeitimo”2021-09-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės iždo Buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo”2021-09-22
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonei”2021-09-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos nuostatų patvirtinimo”2021-09-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos administracinių paslaugų, kurios gali būti teikiamos kontaktiniu būdu asmenims, neatitinkantiems nė vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus”2021-09-21
Dėl 2021–2022 m. šildymo sezono pradžios švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose2021-09-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. DĮV-943 „Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo“ pakeitimo”2021-09-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos nuostatų patvirtinimo”2021-09-13
Dėl Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų gerinimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje veiklos plano patvirtinimo”2021-09-13
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime, Šiūrų gatvėje 22021-09-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos nuostatų patvirtinimo”2021-09-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos nuostatų patvirtinimo”2021-09-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos nuostatų patvirtinimo”2021-09-13
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Šilalės rajono savivaldybės mokyklose2021-09-10
Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje bei mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo2021-09-09
Dėl testavimo organizavimo ir koordinavimo Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose2021-09-08
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2021-09-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-09-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-09-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos nuostatų patvirtinimo2021-09-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos nuostatų patvirtinimo2021-09-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr.DĮS-96 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo įgyvendinimo“ pakeitimo”2021-09-03
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime2021-08-31
Dėl statinių nepriežiūros atvejų ar galimos avarinės būklės požymių nustatymo komisijos sudarymo2021-08-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos nuostatų patvirtinimo2021-08-31
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio k. 72021-08-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos nuostatų patvirtinimo”2021-08-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos nuostatų patvirtinimo2021-08-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos nuostatų patvirtinimo2021-08-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos nuostatų patvirtinimo2021-08-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos nuostatų patvirtinimo2021-08-30
Dėl lėšų skyrimo2021-08-27
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-08-27
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Rėzgalių k. 112021-08-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-836 „Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime pakeitimo“ pakeitimo2021-08-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Naujojo Obelyno kaime2021-08-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime2021-08-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime2021-08-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Paakmenio kaime2021-08-20
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pajėrubynio kaime2021-08-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-385 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo2021-08-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime2021-08-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime2021-08-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. DĮV-823 „Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime“ pakeitimo2021-08-20
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2021-08-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos nuostatų patvirtinimo”2021-08-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų 2021 metų civilinės saugos mokymo plano patvirtinimo2021-08-11
Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo”2021-08-11
Dėl atrinktų Šilalės rajono Šilalės kaimiškosios seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinkto Šilalės rajono Tenenių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinktų Šilalės rajono Traksėdžio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinkto Šilalės rajono Upynos seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinkto Šilalės rajono Žadeikių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei2021-08-10
Dėl atrinktų Šilalės rajono Laukuvos seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinktų Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinkto Šilalės rajono Palentinio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinktų Šilalės miesto seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinkto Šilalės rajono Kaltinėnų seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinktų Šilalės rajono Bijotų seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais”2021-08-10
Dėl atrinkto Šilalės rajono Bilionių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinkto Šilalės rajono Didkiemio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl atrinktų Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais2021-08-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiųjų architektūros, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo2021-08-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos paramos teikimo mokiniams komisijos sudarymo2021-08-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-08-02
Dėl darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas2021-07-26
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime2021-07-23
Dėl Konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo2021-07-23
Dėl Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-07-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. DĮV-824 „Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime“ pakeitimo2021-07-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime2021-07-23
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime”2021-07-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime”2021-07-21
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo”2021-07-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-458 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo2021-07-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir kofinansavimo sutarties formos tvirtinimo2021-07-19
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui ir kofinansavimui2021-07-16
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos lėšų skyrimo2021-07-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-07-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-4 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo”2021-07-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo”2021-07-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Stirbiškės kaime2021-07-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo2021-07-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime2021-07-08
Dėl daugiabučio namo Maironio g. 21, Šilalė, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sušaukimo”2021-07-08
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje”2021-07-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje”2021-07-07
Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo2021-07-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos sudarymo”2021-07-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2021-07-02
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti”2021-07-01
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Lentinės kaime2021-06-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. DĮV-558 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-30
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2021-06-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-708 „Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime“ pakeitimo2021-06-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo2021-06-23
Dėl lėšų skyrimo2021-06-22
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo ir pakeitimo2021-06-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. Balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-22
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime2021-06-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo”2021-06-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo2021-06-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2021-06-04
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo2021-06-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. DĮV-943 „Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje2021-06-02
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Dirgėlų kaime2021-06-01
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimui2021-06-01
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2021–2023 metų strateginiam planui2021-06-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų paraiškų vertinimo2021-06-01
Dėl lėšų iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo”2021-06-01
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų atnaujinimo2021-05-31
Dėl lėšų skyrimo2021-05-24
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei”2021-05-20
Dėl skirtų valstybės biudžeto lėšų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1. 4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje ir lėšų paskirstymo 2021 metais2021-05-20
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ 2021–2023 metų strateginiam planui2021-05-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo2021-05-19
Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas2021-05-17
Dėl pulsoksimetrų komplektų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešosioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms2021-05-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento tvirtinimo2021-05-11
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-05-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. Įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-05-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo2021-05-10
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų atnaujinimo2021-05-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo2021-05-07
Dėl 11 (III gimnazijos) klasės mokinių ir mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose2021-05-07
Dėl Šilalės rajono Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos konkurso paraiškos ir lėšų naudojimo sutarties formų tvirtinimo”2021-05-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-467 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose“ pripažinimo netekusiu galios2021-04-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-01-21
Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo2021-01-21
Dėl Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo”2021-01-21
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo2021-01-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo”2020-12-22
Dėl Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-22
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir sustabdymo2020-12-22
Dėl Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo “2020-12-22
Dėl Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-22
Dėl veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-21
Dėl Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DĮV-1070 „Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaušų kaime“ pripažinimo netekusiu galios2020-12-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Lingiškės kaime “2020-12-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. DĮV-1137 „Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje“ pakeitimo”2020-12-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. DĮV-601 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais“ pakeitimo2020-12-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje2020-12-17
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2020-12-17
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo2020-12-16
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime2020-12-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės planinio butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2021 metams patvirtinimo”2020-12-15
Dėl lėšų skyrimo2020-12-15
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “2020-12-14
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “2020-12-14
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje2020-12-14
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo “2020-12-14
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-14
Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisijos sudarymo ir jos reglamento tvirtinimo2020-12-11
Dėl lėšų panaudojimo kalėdinėms dovanėlėms ikimokyklinio amžiaus vaikams2020-12-11
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Šėrikų kaime2020-12-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Šėrikų kaime2020-12-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo”2020-12-10
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti2020-12-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaušų kaime2020-12-10
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “2020-12-10
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo”2020-12-10
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “2020-12-10
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-10
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo mokinių žiemos atostogų laikotarpiu”2020-12-10
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “2020-12-10
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-08
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo2020-12-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo”2020-12-08
Dėl Socialinių paslaugų 2021 metų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo2020-12-08
Dėl įgaliojimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams suteikimo2020-12-08
Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina”2020-12-08
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje2020-12-08
Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo”2020-12-07
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonei2020-12-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje vaikams skirtų izoliacijos patalpų ir vaikų priežiūros COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo2020-12-07
Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šilalės rajono savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo2020-12-04
Dėl atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijų patvirtinimo2020-12-04
Dėl Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-04
Dėl Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2020-12-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos investicijų ir statybos skyriaus nuostatų tvirtinimo2020-12-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. Dįv-1083 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“ pakeitimo2020-12-04
Dėl Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano darbo grupių sudarymo2020-12-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo”2020-12-03
Dėl Veiklos administravimo skyriaus valytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-03
Dėl Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2020-12-03
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje”2020-12-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2020-12-03
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-11-30
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“2020-11-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. DĮV-581 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais“ pakeitimo”2020-11-30
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje”2020-11-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. DĮV-584 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais“ pakeitimo”2020-11-30
Dėl pavedimo organizuoti vaikų priežiūrą”2020-11-27
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis”2020-11-27
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje2020-11-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaušų kaime”2020-11-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus nuostatų tvirtinimo2020-11-25
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos miestelyje2020-11-25
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje2020-11-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Balsių tvenkinio poilsiavietės priežiūros2020-11-24
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje2020-11-24
Dėl švietimo įstaigų veiklos sustabdymo2020-11-23
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis2020-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatų tvirtinimo2020-11-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais” pakeitimo2020-11-19
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatų patvirtinimo2020-11-19
Dėl Šilalės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų mobiliųjų komandų, teikiančių pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas rizikos grupės pacientų, sergančių covid-19 liga, namuose ir globos įstaigose2020-11-18
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“2020-11-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2020-11-18
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje2020-11-17
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje2020-11-17
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Kvėdarnos darželyje „Saulutė“”2020-11-17
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“2020-11-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus nuostatų tvirtinimo2020-11-17
Dėl Šilalės rajono Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimo2020-11-17
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose2020-11-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos administravimo skyriaus nuostatų tvirtinimo2020-11-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. DĮV-350 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo”2020-11-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatų patvirtinimo”2020-11-16
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2020-11-13
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą “2020-11-13
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2020-11-13
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą2020-11-13
Dėl įpareigojimo paskirti atsakingus asmenis sveikatos priežiūros įstaigose2020-11-12
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėje”2020-11-11
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje Šilalės rajono savivaldybės projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo2020-11-10
Dėl ugdymo proceso organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje2020-11-09
Dėl mokinių nemokamo maitinimo”2020-11-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime2020-11-09
Dėl adreso panaikinimo patalpoms Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šilų kaime2020-11-05
Dėl laikinos prekybos ir paslaugų teikimo viešosios vietos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijoje karantino laikotarpiu2020-11-05
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo karantino laikotarpiu2020-11-03
Dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo2020-11-03
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Obelyno pagrindinėje mokykloje2020-10-30
Dėl mobilaus punkto Šilalės rajono savivaldybėje steigimo2020-10-30
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Stungaičių kaime2020-10-29
Dėl įpareigojimo teikti skubius pranešimus apie susirgusius ir pasveikusius asmenis2020-10-29
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Kūtymų kaime2020-10-29
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2020-10-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano strateginio planavimo darbo grupės sudarymo2020-10-23
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo mokinių rudens atostogų metu2020-10-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. Spalio 19 d. įsakymo Nr. DĮV-943 „Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo“ pakeitimo2020-10-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Laumenų kaime “2020-10-20
Dėl lėšų skyrimo2020-10-19
Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo2020-10-19
Dėl asmens duomenų tvarkymo vykdant darbuotojų tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo patvirtinimo2020-10-16
Dėl Šilalės rajono įvairių gyventojų grupių ištyrimo greitaisiais testais2020-10-14
Dėl 2020-2021 m. šildymo sezono pradžios2020-10-13
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos konkurso paraiškos ir lėšų naudojimo sutarties formų tvirtinimo2020-10-13
Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo2020-10-09
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2020-10-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje2020-10-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje2020-10-07
Dėl seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimo2020-10-05
Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės2020-09-30
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2020-09-30
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2020-09-28
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2020-09-28
Dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono, vyksiančio informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo2020-09-25
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2020-09-25
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2020-09-24
Dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo komisijos sudarymo2020-09-24
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2020-09-23
Dėl Šilalės rajone įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo2020-09-23
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste2020-09-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-09-23
Dėl bendradarbiavimo su Tauragės mobiliuoju punktu dėl tepinėlių paėmimo COVID-19 (koronoviruso infekcijai)2020-09-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2020-09-23
Dėl darbuotojo, atsakingo už gyventojų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu, skyrimo2020-09-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje2020-09-18
Dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo2020-09-17
Dėl Šilalės rajono švietimo įstaigų bei valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilalės rajono darbuotojų bei kitų darbuotojų ištyrimo greitaisiais testais2020-09-15
Dėl daugiabučio namo Lokystos g. 18, Šilalėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo2020-09-14
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2020-09-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2020-09-08
Dėl vaiko ugdymo ir/ar priežiūros sutarties formos tvirtinimo2020-09-07
Dėl daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 29, Šilalėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo2020-09-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo2020-09-07
Dėl komisijos sudarymo2020-09-02
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-09-01
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo2020-09-01
Dėl UAB ,,CNC Cleaning“ įtraukimo į asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą2020-09-01
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Pajūralio kaime2020-08-27
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste2020-08-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-561 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais“ pakeitimo”2020-08-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2020-08-21
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės mieste, Dariaus ir Girėno gatvėje2020-08-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2020-08-20
Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo įgyvendinimo2020-08-19
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2020-08-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. DĮV-249 „Dėl atsakingo asmens paskyrimo ir darbo grupės sudarymo“ pakeitimo2020-08-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2020-08-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims teikiančių įstaigų sąrašo patvirtinimo2020-08-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2020-08-07
Dėl lėšų skyrimo2020-08-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 14 d. įsakymo nr. DĮV-1534 ,,Dėl paramos mirties atveju skyrimo“ pakeitimo2020-08-04
Savižudybės rizikos vertinimo protokolas pagal keturis savižudybės rizikos komponentus2020-08-04
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste2020-08-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų ir iškvietimo ne darbo laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašo tvirtinimo2020-07-30
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-07-28
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2020-07-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2020-07-23
Dėl lėšų skyrimo iš komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonei2020-07-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos finansinės paramos teikimo sutarčių formų tvirtinimo2020-07-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo2020-07-23
Dėl nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo2020-07-20
Dėl lėšų skyrimo iš komunalinio ūkio ir turto programos daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei2020-07-17
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste2020-07-14
Dėl asmens duomenų tvarkymo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo2020-07-13
Dėl komisijos banko paskolos suteikimo paslaugai pirkti sudarymo2020-07-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Ąžuolijos kaime2020-07-13
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-07-13
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2020-07-13
Dėl lėšų skyrimo2020-07-13
Dėl lėšų skyrimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos įgyvendinimo 2016–2020 m. priemonei2020-07-09
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2020-07-07
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos 2019–2021 m. programos įgyvendinimo priemonei2020-07-07
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-07-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais2020-07-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais2020-07-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais2020-07-02
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2020-07-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais2020-07-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais”2020-07-01
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Pajūralio kaime2020-07-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais2020-07-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais2020-07-01
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2020-07-01
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų k.2020-07-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais2020-07-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais2020-07-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais2020-07-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais2020-07-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais2020-06-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais2020-06-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais2020-06-30
Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo”2020-06-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikymo, priežiūros ir laikinosios globos tvarkos aprašo patvirtinimo2020-06-23
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo2020-06-19
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2020-06-19
Dėl gripo epidemijos, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, pabaigos paskelbimo Šilalės rajone2020-06-18
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-06-17
Dėl karščiavimo klinikos2020-06-16
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo ir pakeitimo2020-06-15
Dėl lėšų skyrimo2020-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2020-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo patvirtinimo2020-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo2020-06-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. DĮV-478 „Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas“ pakeitimo2020-06-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2020-06-10
Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje2020-06-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2020-06-08
Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo2020-06-08
Dėl įgaliojimo tvirtinti paslaugų teikimo teritorijas”2020-06-08
Dėl sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo2020-06-08
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Šilalės mieste, Vingininkų g. 252020-06-05
Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. Paraiškos ir paramos teikimo sutarties formų patvirtinimo2020-06-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės planinio butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2020 metams patvirtinimo2020-06-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. DĮV-772 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą įvertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2020-06-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2020-06-02
Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas2020-05-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės veiklos reglamento patvirtinimo2020-05-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2020-05-29
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2020-05-29
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2020-05-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. DĮV-444 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo karantino metu“ pripažinimo netekusiu galios2020-05-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-377 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo2020-05-28
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2020-05-27
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2020-05-27
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje”2020-05-27
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste2020-05-27
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje2020-05-27
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2020-05-27
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2020-05-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-05-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo2020-05-26
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje2020-05-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo karantino metu2020-05-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo2020-05-25
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo2020-05-22
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 2020–2022 metų strateginiam planui2020-05-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. DĮV-315 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių stebimų maudyklų ir jų paplūdimių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2020-05-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. DĮV-394 „Dėl gyventojų prašymų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios2020-05-20
Dėl šildymo atnaujinimo Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“2020-05-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. DĮV-266 „Dėl pavedimo organizuoti vaikų priežiūrą“ pripažinimo netekusiu galios”2020-05-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. DĮV-368 „Dėl vaikų priežiūros Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios2020-05-20
Dėl šildymo atnaujinimo Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“2020-05-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. DĮV-413 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo2020-05-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo2020-05-15
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo2020-05-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-05-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-377 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo2020-05-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-895 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarpinstitucinės grupės sudarymo“ pakeitimo2020-05-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo tvirtinimo2020-05-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-05-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-354 „Dėl COVID-19 ligos valdymo prevencinių priemonių prekybos ar paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešosioms vietoms“ pakeitimo2020-05-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo2020-05-11
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos lėšų skyrimo”2020-05-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių prekybos vietų darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo tvirtinimo2020-05-08
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje”2020-05-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. DĮV 515 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ar kitų avarijų, žalos apskaičiavimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2020-05-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių vaistinių darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo tvirtinimo2020-05-07
Dėl laikinos prekybos ir paslaugų teikimo viešosios vietos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijoje karantino laikotarpiu2020-05-06
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei2020-05-05
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-05-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. DĮV-252 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2020-05-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo2020-04-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. DĮS-96 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo įgyvendinimo” pakeitimo”2020-04-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-334 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“ pakeitimo2020-04-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-298 „Dėl karščiavimo klinikos” pakeitimo2020-04-29
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų k.2020-04-29
Dėl vaikų priežiūros Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino laikotarpiu”2020-04-28
Dėl 2019–2020 metų šildymo sezono pabaigos2020-04-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. DĮV-349 ,,Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti Šilalės rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu paėmimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2020-04-27
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją”2020-04-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-04-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-354 „Dėl COVID-19 ligos valdymo prevencinių priemonių prekybos ar paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešosioms vietoms“ pakeitimo2020-04-24
Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo2020-04-22
Dėl COVID-19 ligos valdymo prevencinių priemonių prekybos ar paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešosioms vietoms2020-04-21
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2020-04-21
Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti Šilalės rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu paėmimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2020-04-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo2020-04-20
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2020-04-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės mieste2020-04-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. DĮV-130 ,,Dėl konkurso uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo“ pakeitimo2020-04-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2020-04-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2020-04-15
Dėl adreso keitimo Šilalės mieste2020-04-14
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2020-04-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-396 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo2020-04-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-04-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų), kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo2020-04-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo2020-04-07
Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1. 5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje ir lėšų paskirstymo 2020 metais2020-04-07
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-04-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuotų asmenų ir patalpų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo2020-04-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-04-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo2020-03-30
Dėl karščiavimo klinikos2020-03-30
Dėl lėšų skyrimo2020-03-30
Dėl lėšų skyrimo2020-03-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. DĮV-286 ,,Dėl savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų pastatų ir patalpų šildymo karantino laikotarpiu“ pakeitimo2020-03-27
Dėl 2019-2020 metų šildymo sezono pabaigos Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų pastatuose2020-03-27
Dėl daugiabučių namų laiptinių ir kitų viešųjų objektų dezinfekavimo2020-03-27
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje2020-03-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2020-03-26
Dėl asmenų izoliavimo privačiai nuosavybei priklausančiose patalpose sutikimo formos patvirtinimo2020-03-26
Dėl vaikų ir žmonių su negalia priežiūros organizavimo2020-03-26
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo karantino laikotarpiu2020-03-26
Dėl asmenų izoliavimo privačiai nuosavybei priklausančiose patalpose Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2020-03-26
Dėl savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų pastatų ir patalpų šildymo karantino laikotarpiu2020-03-26
Dėl savanoriškos veiklos organizavimo karantino Lietuvos respublikos teritorijoje laikotarpiu2020-03-25
Dėl pavedimo Linai Maslauskienei2020-03-20
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos paraiškos, sutarties formų patvirtinimo2020-03-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. DĮV-254 „Dėl visuomenės sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) Šilalės rajone“ pakeitimo2020-03-20
Dėl mokinių nemokamo maitinimo2020-03-20
Dėl pavedimo organizuoti vaikų priežiūrą2020-03-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo2020-03-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. DĮV-233 ,,Dėl darbo nuotoliniu būdu karantino režimo laikotarpiu“ pakeitimo2020-03-19
Dėl visuomenės sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) Šilalės rajone2020-03-18
Dėl atsakingo asmens paskyrimo ir darbo grupės sudarymo2020-03-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. DĮV-232 ,,Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“ pakeitimo2020-03-17
Dėl pavedimo Silvai Paulikienei išnagrinėti pretenziją2020-03-17
Dėl darbo nuotoliniu būdu karantino režimo laikotarpiu2020-03-15
Dėl atsakingų asmenų paskyrimo2020-03-15
Dėl nuotolinio darbo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo2020-03-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinių dirbtuvių ir grupinių gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, projekto partnerių sąrašo sudarymo2020-03-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-758 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2020-03-10
Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo2020-03-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-756 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2020-03-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-759 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2020-03-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-757 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2020-03-10
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją2020-03-09
Dėl informacijos apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų turimus materialinius išteklius ir informacijos, susijusios su koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymu2020-03-04
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Žadeikių kaime2020-03-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2020 metų veiklos planų tvirtinimo2020-03-03
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje2020-03-02
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje2020-03-02
Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos paraiškos ir sutarties formų tvirtinimo2020-03-02
Dėl Šilalės miesto Aušros ir Vytauto Didžiojo gatvių kvartalo detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo2020-02-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinių dirbtuvių ir grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, projekto paraiškų vertinimo ir partnerių sąrašo sudarymo komisijos sudarymo2020-02-24
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0006:114), esančio Šilalės mieste, Struikų g. 3, naudojimo būdo keitimo detaliojo plano rengimo2020-02-24
Dėl adresų suteikimo patalpoms, esančioms Šilalės mieste, J. Basanavičiaus g. 22020-02-19
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo2020-02-17
Dėl adresų suteikimo patalpoms, esančioms Šilalės rajono savivaldybėje, Tenenių seniūnijoje, Nepriklausomybės g.2020-02-14
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dvarviečių kaime2020-02-07
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 2020–2022 metų strateginiam planui2020-01-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų tvirtinimo2020-01-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos patvirtinimo2020-01-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo2020-01-28
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje2020-01-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo2020-01-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų k..docx2020-01-21
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje2020-01-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo2020-01-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2020-01-17
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2020-01-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. DĮV-694 ,,Dėl UAB ,,Šilalės komunalinis ūkis“ įtraukimo į asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą“ pakeitimo2020-01-14
Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo2020-01-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2020–2022 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo2020-01-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo2020-01-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo2020-01-09
Dėl finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo paskyrimo2020-01-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2020-01-09
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių k.2020-01-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2020-01-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2020-01-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų planavimo, naudojimo kontrolės bei atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo2020-01-06
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2020 metų savivaldybės biudžeto2020-01-02
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-12-31
Dėl Šilalės miesto Aušros ir Vytauto Didžiojo gatvių kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų2019-12-31
Dėl lėšų naudojimo2019-12-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano patvirtinimo2019-12-30
Dėl mokyklų sąrašo patvirtinimo2019-12-27
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo2019-12-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. Liepos 23 d. Įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-12-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. DĮV-636 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo2019-12-20
Dėl lėšų skyrimo2019-12-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-41 ,,Dėl žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo2019-12-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. DĮV-95 ,,Dėl investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo2019-12-18
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2019-12-16
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje2019-12-13
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje “2019-12-12
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2019-12-12
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje “2019-12-10
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2019-12-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-12-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2019-12-10
Dėl statinių nepriežiūros atvejų ar galimos avarinės būklės požymių nustatymo komisijos sudarymo2019-12-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir 2020 m. savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo2019-12-10
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2019-12-10
Dėl lėšų paskirstymo 2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti2019-12-10
Dėl Traksėdžio seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2019-12-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-72 ,,Dėl teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo2019-12-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2019-12-03
Dėl paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimo keitimo2019-11-28
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-11-27
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2019-11-27
Dėl lėšų panaudojimo kalėdiniams renginiams organizuoti2019-11-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo2019-11-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo2019-11-26
Dėl Šilalės miesto seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2019-11-21
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2019-11-19
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2019-11-19
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2019-11-19
Dėl Bijotų seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2019-11-19
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-11-14
Dėl pritarimo Šilalės rajono piliečių chartijai2019-11-14
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Traksėdžio kaime2019-11-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 18. įsakymo Nr. DĮV-1170 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-11-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-1317 „Dėl Bilionių seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-11-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-847 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimo“ pakeitimo2019-11-14
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-11-14
Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo2019-11-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. DĮV-292 „Dėl Žadeikių seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-11-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. DĮV-171 „Dėl Upynos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-11-14
Dėl Šilalės miesto seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-11-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-11-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-11-11
Dėl lėšų skyrimo2019-11-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-1591 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo“ pakeitimo2019-11-07
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-11-06
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-11-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. DĮV-756 ,,Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimui“ pakeitimo2019-11-05
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2019-11-05
Dėl civilinės saugos būklės Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose patikrinimo2019-10-31
Dėl lėšų skyrimo2019-10-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. Įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-10-28
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimo2019-10-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. DĮV-1383 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2019-10-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-10-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro personalinės sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo2019-10-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. DĮV-477 „Dėl Bijotų seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-10-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo2019-10-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. DĮV-756 ,,Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės pajūrio vaikų globos namų reorganizavimui“ pakeitimo2019-10-16
Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus pareigybei2019-10-16
Dėl Žadeikių seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-808 ,,Dėl Laukuvos seniūnijos seniūnaičių atšaukimo“ pakeitimo2019-10-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų 2019 metų civilinės saugos mokymo plano patvirtinimo2019-10-10
Dėl pavedimo Šilalės miesto seniūnijos seniūnui skelbti ir organizuoti pakartotinius seniūnaičių rinkimus2019-10-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2019-10-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-09
Dėl Kaltinėnų seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-09
Dėl Tenenių seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-09
Dėl Laukuvos seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-09
Dėl adresų pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-10-09
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2019-10-09
Dėl pavedimo Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnui skelbti ir organizuoti pakartotinius seniūnaičių rinkimus2019-10-09
Dėl Bilionių seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-07
Dėl Kvėdarnos seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-07
Dėl Pajūrio seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-07
Dėl Didkiemio seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-07
Dėl Traksėdžio seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-07
Dėl Upynos seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-07
Dėl Bijotų seniūnijos seniūnaičių atšaukimo2019-10-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vidinio pranešėjų apsaugos informacinio kanalo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo2019-10-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2019-10-03
Dėl Palentinio seniūnijos seniūnaičių atšaukimo”2019-10-03
Dėl gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo2019-10-03
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2019-10-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. DĮV-756 ,,Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimui“ pakeitimo2019-09-30
Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimui2019-09-26
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos lėšų skyrimo2019-09-26
Dėl 2019-2020 m. šildymo sezono pradžios2019-09-26
Dėl lėšų skyrimo2019-09-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-09-20
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo2019-09-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo2019-09-17
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2019–2020 metams paraiškos, prašymo ir sutarties formų tvirtinimo”2019-09-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, pareigybių sąrašo patvirtinimo2019-09-13
Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo2019-09-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2019 metais2019-09-09
Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus2019-09-09
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos paraiškos, sutarties formų patvirtinimo2019-09-06
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2019-09-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-09-05
Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo2019-09-03
Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos prašymų formų patvirtinimo2019-09-03
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo2019-09-02
Dėl lėšų skyrimo2019-08-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-08-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2019 metais2019-08-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2019 metais2019-08-23
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje2019-08-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2019 metais2019-08-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2019 metais2019-08-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2019 metais2019-08-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2019 metais2019-08-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2019 metais2019-08-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2019 metais2019-08-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2019 metais2019-08-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2019 metais2019-08-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2019 metais2019-08-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2019 metais2019-08-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2019-08-08
Dėl lėšų skyrimo2019-08-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2019-08-01
Dėl detaliojo plano keitimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo2019-07-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-07-29
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2019-07-25
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2019-07-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-07-23
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos 2019–2021 m. programos įgyvendinimo priemonei2019-07-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-07-17
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-07-12
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2019-07-12
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste2019-07-05
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2019-07-05
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2019-07-05
Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. paraiškos ir paramos teikimo sutarties formų patvirtinimo2019-07-02
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. DĮV-908 ,,Dėl Šilalės miesto ir Kvėdarnos miestelio daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo2019-06-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. DĮV-940 ,,Dėl Šilalės miesto ir Kvėdarnos miestelio daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo2019-06-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. DĮV-908 ,,Dėl Šilalės miesto ir Kvėdarnos miestelio daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo2019-06-19
Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo bijotų seniūnijos seniūno pareigybei2019-06-14
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo mokinių vasaros atostogų metu2019-06-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2019-06-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. DĮV-292 „Dėl Žadeikių seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-06-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ar kitų avarijų, žalos apskaičiavimo komisijos tvirtinimo2019-06-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-1591 „Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo“ pakeitimo2019-06-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-05-31
Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje ir lėšų paskirstymo 2019 metais2019-05-31
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2019-05-30
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje2019-05-30
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2019-05-29
Dėl Bijotų seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2019-05-24
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kadagynų kaime2019-05-24
Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo2019-05-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje2019-05-22
Dėl šalnų padarinių įvertinimo soduose ir uogynuose komisijos sudarymo2019-05-16
Dėl leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimo2019-05-13
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-05-08
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje2019-05-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. DĮV-1618 „dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-05-08
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste2019-05-08
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2019-05-08
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje.docx2019-05-08
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje2019-05-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių sąrašo sudarymo2019-05-03
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2019-05-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-69 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-05-02
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2019-04-30
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2019-04-30
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2019-04-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-04-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo paraiškų vertinimo ir partnerių sąrašo sudarymo komisijos sudarymo2019-04-29
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės komunalinio ūkio ir turto programos įgyvendinimo priemonei2019-04-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. Spalio 27 d. įsakymo nr. DĮV-1456 ,,Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ pakeitimo2019-04-24
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimo2019-04-24
Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas2019-04-24
Dėl lėšų skyrimo2019-04-24
Dėl lėšų skyrimo komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo priemonei2019-04-23
Dėl lėšų skyrimo iš komunalinio ūkio ir turto programos daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei2019-04-19
Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo2019-04-18
Dėl 2018-2019 metų šildymo sezono pabaigos2019-04-18
Dėl lėšų skyrimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos įgyvendinimo 2016–2020 m. priemonei2019-04-18
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei2019-04-18
Dėl pavedimo Domui Ūksui išnagrinėti pretenziją2019-04-17
Dėl pavedimo Domui Ūksui išnagrinėti pretenziją2019-04-16
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2019-04-16
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2019-04-15
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo2019-04-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2019-04-15
Dėl pavedimo Vaivai Gudauskienei išnagrinėti pretenziją2019-04-11
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2019-04-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. DĮV-330 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo2019-04-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo2019-04-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2019-04-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programos lėšų skyrimo2019-04-09
Dėl aplinkosauginės akcijos organizavimo darbo grupės sudarymo2019-04-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo2019-04-05
Dėl lėšų skyrimo (Pakeitimas 2019-04-10 DĮV-343)2019-04-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. DĮS-96 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo įgyvendinimo“ pakeitimo2019-04-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2019-04-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. DĮV-939 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo “ 1,2,3,4 punktų pripažinimo netekusiais galios2019-04-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2019-04-02
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2019-04-02
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2019-04-02
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos konkurso paraiškos ir lėšų naudojimo sutarties formų tvirtinimo2019-03-29
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo2019-03-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, 2019 m. sąrašo tvirtinimo2019-03-26
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje2019-03-25
Dėl leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimo2019-03-25
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2019-03-22
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2019-03-20
Dėl Algirdo Minutos atšaukimo iš seniūnaičio pareigų2019-03-08
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2019-03-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2019-03-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. DĮV-161 „Dėl Bijotų seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-03-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programos lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo2019-03-06
Dėl lėšų skyrimo2019-03-06
Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo plano koregavimo rengimo planavimo darbų programos tvirtinimo2019-03-01
Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Rėzgalių kaime specialiojo plano rengimo planavimo darbų programos tvirtinimo2019-02-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. DĮV-784 ,,Dėl socialinių paslaugų įstaigų sąrašo ir paslaugų teikimo teritorijų tvirtinimo“ pakeitimo2019-02-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2019 metų veiklos planų tvirtinimo2019-02-26
Dėl lėšų skyrimo2019-02-26
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2019-02-25
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2019-02-25
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo2019-02-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2019-02-19
Dėl Nacionalinio diktanto pirmojo turo organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje darbo grupės sudarymo2019-02-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos 2019 m. švietimo renginių grafiko patvirtinimo2019-02-12
Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo2019-02-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų lėšų paskirstymo2019-02-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. DĮV-784 ,, Dėl socialinių paslaugų įstaigų sąrašo ir paslaugų teikimo teritorijų tvirtinimo“ pakeitimo (Neteko galios DĮV-156 1.2 papunktis)2019-01-31
Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo2019-01-30
Dėl leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais galiojimo panaikinimo”2019-01-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. DĮV-936 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo2019-01-28
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2019-01-24
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo2019-01-24
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-01-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2019-01-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės mieste2019-01-22
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo2019-01-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. DĮV-1435 ,,Dėl lėšų paskirstymo 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti“ pakeitimo2019-01-16
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2019-01-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo2019-01-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2019-01-14
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2019-01-14
Dėl adresų pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos miestelyje2019-01-10
Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios2019-01-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo2019-01-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje “2019-01-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano ir 2019 m. savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo2019-01-07
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2019 metų savivaldybės biudžeto2019-01-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. DĮV-1169 ,,Dėl atstovavimo savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2019-01-03
Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui2018-12-31
Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemų atnaujinimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo2018-12-31
Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba dujomis ir licencijos verstis mažmenine prekyba naftos produktais galiojimo panaikinimo2018-12-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatų tvirtinimo2018-12-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos nuostatų tvirtinimo2018-12-21
Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo2018-12-21
Dėl lėšų skyrimo2018-12-21
Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimo2018-12-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-12-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje2018-12-20
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2018-12-19
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje2018-12-19
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2018-12-19
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2018-12-19
Dėl lėšų paskirstymo 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti “2018-12-19
Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 2018 -2020 metų strateginiam planui2018-12-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkurso paraiškos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos veiklos ataskaitos formų tvirtinimo2018-12-17
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sustabdymo neterminuotam laikui2018-12-14
Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo2018-12-14
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dvarviečių k.2018-12-12
Dėl lėšų skyrimo2018-12-12
Dėl lėšų panaudojimo kalėdiniams renginiams organizuoti2018-12-06
Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais papildymo ir patikslinimo”2018-11-27
Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2018–2020 metų strateginiam planui2018-11-27
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2018-11-26
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-11-26
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų miestelyje2018-11-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DTĮ-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2018-11-23
Dėl Bilionių seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2018-11-23
Dėl Laukuvos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2018-11-23
Dėl Pajūrio seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2018-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo2018-11-23
Dėl Traksėdžio seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2018-11-23
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo2018-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. DĮV-293 ,,Dėl teisės ir viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo2018-11-21
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2018-11-16
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2018-11-16
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-11-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų dienos centro projekto partnerių sąrašo sudarymo2018-11-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2018-11-15
Dėl adresų suteikimo ir pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2018-11-14
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų, teikiančių finansinių, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius už 2018 metus, sąrašo patvirtinimo2018-11-12
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje2018-11-07
Dėl Šilalės miesto seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo”2018-11-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-11-06
Dėl pavedimo Vaivai Gudauskienei išnagrinėti pretenziją2018-11-06
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje2018-11-06
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2018-11-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo nr. DĮP-416 „Dėl seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimo“ pakeitimo2018-11-02
Dėl lėšų skyrimo2018-10-31
Dėl vaikų dienos centro paraiškų vertinimo ir partnerių sąrašo sudarymo komisijos sudarymo2018-10-26
Dėl įgaliojimų suteikimo2018-10-24
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Tenenių seniūnijoje2018-10-22
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pavarsėdžio k.2018-10-22
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2018-10-22
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje2018-10-22
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje2018-10-22
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2018-10-22
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-10-22
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje2018-10-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1685 ,,Dėl investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo2018-10-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo2018-10-19
Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios2018-10-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2018-10-19
Dėl Kvėdarnos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo2018-10-19
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių k.2018-10-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. DĮV-1053 ,,Dėl seniūnaičių rinkimų Šilalės rajono savivaldybės seniūnijose apklausos būdu organizavimo ir vykdymo komisijų sudarymo“ pakeitimo2018-10-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-15
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-10-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programos lėšų skyrimo2018-10-09
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste2018-10-09
Dėl seniūnaičio rinkimų Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio seniūnaitijoje apklausos būdu organizavimo ir vykdymo komisijos sudarymo2018-10-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2018-10-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2018 metais2018-10-05
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ audito įmonės išrinkimo 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti2018-10-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Bijotų kaime2018-10-04
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ audito įmonės išrinkimo 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti2018-10-04
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ audito įmonės išrinkimo 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti2018-10-04
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ audito įmonės išrinkimo 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti2018-10-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. DĮV-1053 ,,Dėl seniūnaičių rinkimų Šilalės rajono savivaldybės seniūnijose apklausos būdu organizavimo ir vykdymo komisijų sudarymo“ pakeitimo2018-10-03
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. DĮV-1017 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo“ pakeitimo2018-10-02
Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų programos prašymo formos patvirtinimo2018-10-02
Dėl licencijos kopijos vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais išdavimo2018-09-28
Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais sustabdymo neterminuotam laikui2018-09-27
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Struikų kaime, Pūtvės Pilies g.2018-09-27
Dėl seniūnaičių rinkimų Šilalės rajono savivaldybės seniūnijose apklausos būdu organizavimo ir vykdymo komisijų sudarymo2018-09-27
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-09-26
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pajėrubynio kaime2018-09-24
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų kaime2018-09-24
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo2018-09-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-1591 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo“ pakeitimo2018-09-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo2018-09-17
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-09-14
Dėl saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialiojo plano Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos teritorijoje rengimo darbų programos tvirtinimo2018-09-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės mieste2018-09-13
Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo plano koregavimo rengimo darbų programos tvirtinimo2018-09-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės mieste2018-09-07
Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės r. sav., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g. 29, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo2018-09-06
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo2018-09-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos patvirtinimo2018-09-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo2018-09-03
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo2018-08-31
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Papynaujo kaime2018-08-30
Dėl licencijos kopijos vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais išdavimo2018-08-30
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų mstl., Didžiojoje gatvėje2018-08-30
Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės mieste, Lokystos g. 2, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo2018-08-30
Įsakymas dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių k.2018-08-29
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2018–2020 metų strateginiam planui”2018-08-29
Įsakymas dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Požerės kaime2018-08-29
Įsakymas dėl žemės sklypo, esančio Šilalės mieste, rytinio kelio g., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo2018-08-29
Dėl lėšų skyrimo2018-08-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2018-08-22
Dėl komisijos sudarymo2018-08-22
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje2018-08-22
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros aprašo tvirtinimo2018-08-22
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros aprašo tvirtinimo2018-08-22
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8710/0001:0117), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Struikų kaime, Pūtvės Pilies g.12, žemės naudojimo būdo keitimo2018-08-22
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0004:266), esančio Šilalės mieste, Vasario 16-osios g. 13 a, žemės naudojimo būdo keitimo2018-08-20
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2018-08-09
Dėl lėšų skyrimo2018-08-02
Dėl sveikatos apsaugos programos priemonės naujos medicininės įrangos įsigijimo Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas teikti nediskriminuojant lyčių lėšų skyrimo2018-08-01
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-07-23
Dėl lėšų skyrimo2018-07-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2018-07-19
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-07-18
Dėl numerio patalpai suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Papynaujo kaime, Dvaro gatvėje 1″2018-07-17
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento”2018-07-17
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento”2018-07-11
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-07-11
Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo2018-07-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Sauslaukio kaime2018-07-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. DĮV-782 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo2018-07-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2018-07-05
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje”2018-07-05
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2018-07-05
Dėl socialinių paslaugų įstaigų sąrašo ir paslaugų teikimo teritorijų tvirtinimo (Pakeitimas 2019-02-27 DĮV-226)2018-07-04
Dėl įgaliojimų suteikimo2018-07-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-07-04
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo2018-06-25
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo”2018-06-25
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos miestelyje “2018-06-25
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo2018-06-25
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo2018-06-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-713 „Dėl komisijos banko paskolos suteikimo paslaugai pirkti sudarymo“ pakeitimo”2018-06-25
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-06-21
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento”2018-06-21
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-06-20
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-06-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programos lėšų skyrimo2018-06-19
Dėl komisijos banko paskolos suteikimo paslaugai pirkti sudarymo2018-06-13
Dėl sveikatos apsaugos programos naujos medicininės įrangos įsigijimo Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas teikti nediskriminuojant lyčių priemonės lėšų skyrimo2018-06-11
Dėl lėšų skyrimo2018-06-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo sutarties formos tvirtinimo2018-06-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo2018-06-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. DĮV-167 „Dėl Šilalės miesto seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo2018-06-08
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento2018-06-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. DĮV – 663 ,,Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo mokinių vasaros atostogų metu“ pakeitimo2018-06-04
Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas2018-06-04
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo mokinių vasaros atostogų metu2018-06-04
Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo2018-05-31
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų miestelyje2018-05-31
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Šilalės mieste Aušros gatvėje”2018-05-31
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8710/0001:0117), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Struikų kaime, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo2018-05-31
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste2018-05-31
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje2018-05-31
Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės mieste, Paparčių g. 2, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo2018-05-31
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje2018-05-31
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8754/0004:0236), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje, Severėnų kaime, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo2018-05-31
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-05-30
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Padvarninkų kaime2018-05-25
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių k.2018-05-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-69 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo2018-05-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. DĮV-504 „Dėl adresų pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje Treigių“ pakeitimo2018-05-23
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos įgyvendinimo priemonei2018-05-23
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti2018-05-22
Dėl lėšų skyrimo2018-05-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programos lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo2018-05-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo2018-05-22
Dėl adreso suteikimo Šilalės mieste, Zobelijos gatvėje2018-05-21
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimo2018-05-18
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje2018-05-18
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8744/0002:0172), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Varsėdžių kaime, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo2018-05-18
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-05-18
Dėl lėšų skyrimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos įgyvendinimo 2016–2020 m. priemonei2018-05-15
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8701/0003:0047), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilų kaime, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo2018-05-14
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8750/0001:0416), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Džiaugėnų kaime, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo2018-05-11
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšų skyrimo2018-05-11
Dėl lėšų skyrimo iš Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonės2018-05-11
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”2018-05-11
Dėl lėšų skyrimo iš komunalinio ūkio ir turto programos daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei2018-05-11
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo2018-05-10
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8701/0001:0499), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Biržų Lauko kaime, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo2018-05-10
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0005:0205), esančio Šilalės mieste, Žemaitės g. 2, žemės naudojimo būdo keitimo2018-05-10
Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio P. Kavaliausko gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo2018-05-10
Dėl adreso suteikimo ir pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje2018-05-09
Dėl papildomų lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2018 metais2018-05-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo2018-05-09
Dėl lėšų skyrimo2018-05-07
Dėl lėšų skyrimo Komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo priemonei2018-05-07
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės komunalinio ūkio ir turto programos įgyvendinimo priemonei2018-05-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje2018-05-04
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo2018-05-04
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2018-05-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje2018-05-02
Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, Pajūrio gatvėje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo2018-05-02
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje2018-05-02
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2018-04-30
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2018-04-30
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo2018-04-30
Dėl adresų pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Treigių kaime2018-04-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 m. Užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo2018-04-25
Dėl Šimtmečio jaunimo vasaros akademijos „Kartu mes galime daug“ organizavimo2018-04-23
Dėl papildomų lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2018 metais2018-04-20
Dėl numerių patalpoms suteikimo Šilalės mieste D. Poškos g. 192018-04-20
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo2018-04-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. DĮV-188 „Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos paraiškų atrankos komisijos“ pakeitimo2018-04-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. DĮV-353 „Dėl gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ar kitų avarijų, žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo ir žalos apskaičiavimo