Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams administruoti, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo