Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešosios informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo