Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-467 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose“ pripažinimo netekusiu galios