DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO ŠILALĖS RAJONE TVARKOS APRAŠO PRIEDŲ TVIRTINIMO

Numeris: DĮV-125

Dokumentai: 2010-01-29_DIV-125.doc