Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. DĮV-1435 ,,Dėl lėšų paskirstymo 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti“ pakeitimo