ILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTO PAREIGYBĖS TVIRTINIMO