Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. DĮV-694 ,,Dėl UAB ,,Šilalės komunalinis ūkis“ įtraukimo į asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą“ pakeitimo