ILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBO KRŪVIŲ NUSTATYMO PERSONALO IR KANCELIARIJOS SKYRIAUS VYRIAUSI JŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBĖMS