Dėl lėšų paskirstymo 2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti