Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8730/0003:427), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Vingininkų k., Lauryno Ivinskio g., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo