Dėl 11 (III gimnazijos) klasės mokinių ir mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose