Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiųjų architektūros, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo