Šilalės rajono savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai

Priemonė, projektas, pradžia ir trukmė ES lėšos (Eur) Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur) Valstybės biudžeto lėšos (Eur) Pareiškėjo arba partnerio nuosavos lėšos (Eur)
„Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.1.-CPVA-V-427-01-0015)

Projekto biudžetas: 318952,65 Eur.

Projekto įgyvendinimo data 2024-01-31

 

272188,31

 

46764,34
„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ (projekto Nr. Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0002)

Projekto biudžetas: 917913,64 Eur.

Projekto įgyvendinimo data 2023-10-31

587213,00 330700,64
Projektas “Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-71-0008

Projekto biudžetas: 303291,51 Eur.

Projekto įgyvendinimo data 2023 m. rugpjūčio mėn.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia

257797,78 45493,73
Projektas Nr. KK-AM-SVV01-0231 pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ 2021-06

Šiam projektui įgyvendinti yra skirtos iš Europos Sąjungos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir projektui įgyvendinti numatyta suma 942 590,00 Eur., iš jų:

  • 754 072,00 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšos;
  • 188 518,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gegužės 16 d.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

754 072,00 188 518,00
Projektas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 13.1.2-LVPA-T-116-02-0002 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr. 2

Projekto biudžetas: 413 064,77 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia

206 532,38 206 532,39
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir šiems keliams inventorizuoti

2019 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Projektas Nr. 1S-303/B6-307(P) „Preservation of Šilalė and Sovetsk historcal and cultural heritage“ („Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas“) Projektas finansuojamas Europos Sąjungos.

Projekto metu bus didinamas regionų kultūrinis gyvybingumas ir patrauklumas. Rezultatas padidins turistų, apgyvendintų Šilalės ir Partnerio srityse, skaičių.

Šilalės rajono savivaldybės administracija sutvarkys Padievaičio (Kvėdarna) piliakalnį ir jį pritaikys turizmui. Tuo tarpu Partneris rekonstruos Nemuno upės krantinę.

Projekto biudžetas: 815 503,84 Eur.

Šilalės rajono savivaldybės dalis 445 137,48 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2021-09-18

733 953,45 81 550,39

Projektas 1S-304/B6-306(P) „Aktyvaus dialogo skatinimas tarp vietinių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės kaip modernios savivaldos pagrindo Šilalėje ir Slavske“. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Bendra projekto suma 246.975,83 Eur.

ES skirtas finansavimas 222.278,24 Eur.

Šilalės projekto dalies bendra suma 183.019,27 Eur.

Projekto tikslas – vystyti valdžios institucijų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimu grįstą viešąjį valdymą.

Projekto metu tiek Šilalės rajono savivaldybės administracija, tiek partneriai  modernizuos posėdžių sales, įrengs modernią vaizdo transliavimo įrangą ir balsavimo sistemą.

Bendradarbiaujančios savivaldybės dalinsis patirtimi vykdant korupcijos prevencijos priemones, skatinant piliečių dalyvavimą ir atviresne, skaidresne vietos savivalda.

Projekto metu bus pasirašytas memorandumas, kuriuo savivaldybės įsipareigos būti atviromis, skaidriomis, piliečius išklausančiomis institucijomis.

Projekto pradžia – 2019-09-18, pabaiga – 2022-02-17

Įgyvendinant projektą 1S-304/B6-306(P) „Aktyvaus dialogo skatinimas tarp vietinių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės kaip modernios savivaldos pagrindo Šilalėje ir Slavske“ sukurti vaizdo klipai lietuvių, anglų kalbomis.

Lietuvos valstybės vėliava - Lietuvos valstybės vėliavos istorija      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlUZJQMEyGy3c9aS-9LZPgUccN2ZzXTwg8ow&usqp=CAU

Projektas „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“.

Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 Bendra projekto vertė – 731 164,31 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-11-30

235 427,00 475 164,34 iki 20 772,97
Projektas „Upynos kultūros namų pastato ir infrastruktūros atnaujinimas“.

Projekto Nr. 20KI-KT-17-1-01828-PR001. Bendra projekto vertė – 231 920,44 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-09-30

iki 152 978,75 51 945,44 26 996,25
Projektas „Laukuvos mstl. kultūros namų stogo dangos pakeitimas bei turgavietės atnaujinimas“.

Projekto Nr. 20KI-KT-17-1-01825-PR001. Bendra projekto vertė – 293 600,27 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-09-30

123 506,70 148 298,27 21 795,30
Projektas „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“

Projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-71-0002 Bendra projekto vertė – 882 450,43 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-08-31

679 182,07 203 268,36
Projektas „Žadeikių buvusios mokyklos pastato pagerinimas pritaikant bendruomenės kultūros veiklai“.

Projekto Nr. 20KI-KT-17-1-01826-PR001 Bendra projekto vertė – 177 606,30 Eur.

Projekto pabaiga – 2020-08-25

86 438,20 75 914,30 15 253,80
Projektas „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga“.

Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 Bendra projekto vertė – 348 722,37 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-06-30

296 414,00 26 154,19 26 154,18
Projektas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projekto biudžetas: 557 789,41 Eur.
Iš jų:

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2020-08-31

 

 

474 120,00

 

 

83 669,41

Projektas „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Projekto biudžetas: 975 848,52 Eur.
Iš jų:

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2020-08-30

 

 

829 471,24

 

 

73 188,64

 

 

73 188,64

Projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.3.-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Projektas vykdomas pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pasirašytą Jurbarko, Šilalės, Tauragės, Pagėgių savivaldybių.

Projekto biudžetas: 502 569,92 Eur.
Iš jų:

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2020-01-10

 

 

 

 

427 184,43

 

 

 

 

75 385,49

Projektas „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.4.1-LPVA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Projektas vykdomas pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pasirašytą Jurbarko, Šilalės, Tauragės, Pagėgių savivaldybių.

Projekto biudžetas: 466 925,52 Eur.
Iš jų:

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2019-12-31

 

 

 

 

396 886,69

 

 

 

 

70 038,83

Pastato (un. Nr. 8798-5006-3024), esančio Jūros g. 16, Drobūkščių k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., remonto ir projektavimo darbai, keičiant pagrindinę pastato paskirtį iš mokslo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)

Darbų pabaiga 2019-11-30

64 636,61
Biudžeto lėšomis vykdomas projektas

Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Ymėžės upelio baseino griovių ir statinių juose remonto darbai

Bendra sąmatinė kaina:
Iš jų: statybos montavimo darbai – 55 628,08 eurų
Darbų pabaiga 2019-10-30

 

 

 

60 885,14

Biudžeto lėšomis vykdomas projektas

Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Jūros upės baseino griovių ir statinių juose remonto darbai

Bendra sąmatinė kaina:
Iš jų: statybos montavimo darbai – 62 750,60 eurų
Darbų pabaiga 2019-10-30

 

68 665,40

2019 m. ES Solidarumo fondo lėšomis vykdomas projektas

Šilalės rajono Šiauduvos, Žadeikių, Balsių, Traksėdžio ir Jucaičių kadastro vietovėse dėl liūčių pažeistų melioracijos statinių remonto darbai

Bendra sąmatinė kaina:
Iš jų: statybos montavimo darbai – 306 130,00 eurų.
Darbų pabaiga 2019-10-30

 

 

354 500,00

PRIEMONĖ NR. 08.4.1-ESFA-V-416 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje

Projekto įgyvendinimo pradžia 2017-04-01
Projekto trukmė 36 mėnesiai

213 828,00