Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1254 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“ pakeitimo