Dėl lėšų paskirstymo 2017 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti