Dėl Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio pareigybės aprašymo patvirtinimo