Dėl želdinių tvarkymo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės želdinių tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo”