Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. DĮV-745 „Dėl lėšų vietos bendruomenių tarybų priimtiems sprendimams įgyvendinti paskirstymo ir vietos bendruomenių savivaldos 2014 metų programos Šilalės rajono savivaldybėje įgyvendinimo“ pakeitimo