Dėl 2013 m. gruodžio 2 d. Administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DĮV-1618 „Dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo