Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. DĮV-1130 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo socialinės rizikos vaikui ar likusiam be tėvų globos vaikui ir jų šeimoms“ pakeitimo