DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. DĮV-309 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO“ SUTARTIES FORMOS 1.2 PUNKTO PAKEITIMO