Dėl Šilalės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. DĮV-139 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros Šilalės rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ pakeitimo