Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-458 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo