Dėl administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. DĮV-1583 „Dėl Palentinio seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo