Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. DĮV-1241 „Dėl darbuotojų sveikatos tikrinimų, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas“ pripažinimo netekusiu galios