PavadinimasKatalogasData
Dėl Valdemaro Jasevičiaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
ėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai2021-06-15
Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Skliausčio ūkininkų asociacijos projektą „Šilalės rajono Bijotų ir Kaltinėnų kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 -2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvės pavadinimo suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimo2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei “Šilalės vandenys”2021-06-15
Dėl Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo, sąrašo sudarymo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-263 ,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove ,,Šilalės autobusų parkas“ pakeitimo“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Šilalės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto eiliškumo sąrašo sudarymo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo2021-06-15
Dėl savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio2021-06-15
Dėl sodininkų bendrijų kelių perėmimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-233 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo pratęsti išlaikymą globos įstaigoje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų ir Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir kofinansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2020 m.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Šilalės miesto pušyno sporto aikštelių remontui ir priežiūrai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti investicinio projekto bei techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-261 „Dėl papildomų lėšų skyrimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai vykdyti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimo ir teritorijos sutvarkymo projektą“ pakeitimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl sutikimo pratęsti išlaikymą globos įstaigoje2021-06-15
Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-135 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-264 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų pavirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl siūlymo tvirtinti Bilionių herbą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai ir Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir įmokos tarifo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų ir Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui2021-06-15
Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-275 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais, dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą iš Nacionalinės švietimo agentūros ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020–2024 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo, Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenini organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 „Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programai ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo projektui Nr. LT-RU-1-018 „Preservation of Šilalė and Sovetsk heritage“ (Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas)2021-06-15
Dėl Šilalės miesto gatvių pavadinimų pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo2021-06-15
Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės autobusų parkas“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Kontrolės, Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo2021-06-15
Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos2021-06-15
Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektui2021-06-15
Dėl leidimo atlikti Šilalės rajono savivaldybės administracinio pastato apšvietimo modernizavimą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šilalės rajono savivaldybei iš Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais, dydžių sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Kontrolės, Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
T25-270 Dėl papildomų lėšų skyrimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai vykdyti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimo ir teritorijos sutvarkymo projektą2021-06-15
Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl leidimo dalyvauti projekte „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ partnerio teisėmis2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“2021-06-15
Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. R.2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020-2024 metų veiklos plano tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių specialiojo plano koregavimo2021-06-15
Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašo tvirtinimo2021-06-15
Dėl priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai2021-06-15
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo ir nugriovimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto viešo nuomos konkurso2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo T.V.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavim išlaidų dydžių nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo2021-06-15
Dėl vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
T25-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T25-223 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-06-15
Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo2021-06-15
Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamento tvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti investicinio projekto bei techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas2021-06-15
Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui2021-06-15
Dėl savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos turto perėmimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės komiteto2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-137 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenis su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ pakeitimo“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties formai ir įgaliojimo pasirašyti sutartis2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms įsirengti vėdinimo ir kondicionavimo sistemas egzaminų centruose – grupėse2021-06-15
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams2021-06-15
Dėl 2020 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl žemės mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo2021-06-15
Dėl 2020 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės vandenys“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Palydimosios globos paslaugų organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-85 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo2021-06-15
Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti2021-06-15
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti gatvių ir kelių drėkinimo specialiu tirpalu viešąjį pirkimą2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti „Šarūnkalnio” pramoninės teritorijos infrastruktūros įrengimo (gatvė, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai) projektavimo ir rangos darbų pirkimą2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atlikti techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai projektavimo ir rangos darbų pirkimą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Kontrolės ir Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetai2021-06-15
T25-163 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
T25-164 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir įsipareigojimo perimti turtą2021-06-15
T25-165 Dėl leidimo vykdyti vietinės reikšmės kelių, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių lėšų viešuosius pirkimus ir rangos darbus2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai įvertinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. kovo 23 d. ataskaitą Nr. A3-22021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T1-83 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ pakeitimo2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo projektui „Balsių tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams”2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl sutikimo priimti dovanojamą turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šilalės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo UAB „Migelis“2021-06-15
Dėl gelbėjimo paslaugų organizavimo Paršežerio ežero maudyklos paplūdimyje ir lėšų skyrimo2021-06-15
Kontrolės, Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-76 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams, vykdantiems savanorišką veiklą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje karantino laikotarpiu, tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl žemės mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos2021-06-15
Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu.2021-06-15
Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu.2021-06-15
Dėl Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl leidimo rengti Šilalės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų.2021-06-15
Dėl leidimo rengti Šilalės rajono turizmo rinkodaros planą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono teritorijoje esančių kapinių laidojimo duomenų skaitmeninimo.2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai.2021-06-15
Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo ir nugriovimo2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo S. P.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės ir Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-208 „Dėl pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atleidimo iš darbo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pareigas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“2021-06-15
Dėl dalyvavimo Valstybės investicijų programoje ir leidimo teikti investicinį projektą „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“2021-06-15
Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl leidimo įkeisti Savivaldybės turtą kredito įstaigai2021-06-15
Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui 2019 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų nuomos įkainių.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką.2021-06-15
Dėl pakartotinio pritarimo projektui „Kartų dialogas – būdas stiprinti kartų socialinę sąveiką“ įgyvendinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo V. S.2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“2021-06-15
Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos.2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-100 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus skyrimo penkerių metų kadencijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Rėzgalių kaime, specialiojo plano tvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo N. K.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-61 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės vaikų globos paslaugų priemonių planui 2020-2023 m.2021-06-15
Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimo, prijungiant juos prie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono Pajūralio ir Tenenių kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcijos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-95 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl pritarimo išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktame teikime „Pranešimas dėl pakartotinio teikimo pradėti savivaldybės tarybos nario Stasio Skalausko įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktų ištyrimo“2021-06-15
Dėl pritarimo išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktame teikime „Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario Arvydo Petkaus įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktų ištyrimo“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl darbo sutarties, sudarytos su A. G., sąlygų pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-106 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo” pakeitimo2021-06-15
Dėl darbo sutarties, sudarytos su V. A., salygų pakeitimo2021-06-15
Dėl E. J. atleidimo iš Šilalės r. (duomenys neskelbiami) mokyklos direktoriaus pareigų2021-06-15
Dėl pavedimo V. A.2021-06-15
Dėl mokesčio už neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo Šilalės sporto mokykloje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl įpareigojimo rengti paraišką2021-06-15
Dėl narių delegavimo į Šilalės rajono savivaldybės valdomos įmonės UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos nario atrankos komisiją2021-06-15
Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šilalės rajone2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namus, prijungiant juos prie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos V. K.“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių etatų normatyvų tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T25-270 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo.2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai.2021-06-15
Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo plano koregavimo tvirtinimo.2021-06-15
Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šilalės autobusų parkas“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 m. prognozės suderinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birelio 27 d. sprendimo Nr. T1-182 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Dėl pailgintos dienos grupės steigimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje2021-06-15
Dėl leidimo koreguoti investicinį projektą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019–2023 m. kadencijos darbų programos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams ištirti.2021-06-15
Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus2021-06-15
Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo rengti paraiškas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės kapitalo investicijų 2020–2022 metų programai“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo“ papildymo2021-06-15
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Dėl įsipareigojimų skirti lėšas koordinaciniam centrui „Gilė“2021-06-15
Dėl pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atleidimo iš darbo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 123 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-206 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. K.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos K. L.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Prano Vytauto Būdvyčio g. 2, Tenenių mstl., Šilalės r. sav., nurašymo ir nugriovimo2021-06-15
Dėl pritarimo projekto „Socialinės atskirties mažinimas, skatinant savanorystę ir kuriant tam infrastruktūrą Lietuvoje ir Lenkijoje“ įgyvendinimui2021-06-15
Dėl pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atleidimo iš darbo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
T25-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus ir filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos modernizavimo darbų2021-06-15
Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Valdemarui Jasevičiui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo2021-06-15
Dėl sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcijos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2019-2020 metams paraiškų atrankos komisijos tvirtinimo2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo2021-06-15
Dėl Valdemaro Jasevičiaus paskyrimo į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas2021-06-15
Dėl pavedimo Martynui Remeikiui2021-06-15
Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019-2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą2021-06-15
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo2021-06-15
Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos Komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. T1-200 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio2021-06-15
Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl žemės mokesčio lengvatų 2019 metams nustatymo2021-06-15
Dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl 2019 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 13a, Upynos mstl., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialiojo plano tvirtinimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos teritorijoje2021-06-15
Dėl Šilalės miesto ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų (2008 – 2018 m.) aprobavimo2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.2021-06-15
Darbotvarkė2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo.2021-06-15
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui.2021-06-15
Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
T25-262 Dėl įsipareigojimų skirti lėšas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui2021-06-15
Dėl Rimanto Užumecko atleidimo iš Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigų.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartį2021-06-15
Dėl leidimo teikti paraiškas gauti dotacijas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos ir Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos šilumos kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl 0,4 kV elektros oro linijų su atramomis pirkimo Šilalės rajono Kvėdarnos miestelio Dionizo Poškos, Gedimino gatvėse ir Pajūralio kaimo Ašvos gatvėje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š.2021-06-15
Dėl koncesijos sutarties „Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo.2021-06-15
Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarko2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Kontrolės ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl 0,4 kV elektros oro linijų su atramomis pirkimo Girdiškės k., Bijotų sen. ir Jucaičių k., Šilalės kaim. sen. Šilalės r. sav.2021-06-15
Dėl 2018 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo2021-06-15
Kontrolės ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl 0,4 kV elektros oro linijos su atramomis pirkimo Šermukšnių g. ir L. Ivinskio g., Vingininkų k., Šilalės r. sav.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo bei Kontrolės2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Požerės k., Ežero g. 20, viešo nuomos konkurso2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas” dalies nuostolių padengimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl antkainio taikymo Šilalės sporto mokykloje2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšoms (dotacijai) gauti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Dėl Jono Šedbaro atšaukimo iš Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos narių ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sutarymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-59 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-151 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-266 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 a, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-191 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-183 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl įsipareigojimų skirti lėšas ir leidimų pasirašyti sutartis2021-06-15
Dėl 2016 m. rugpjūčio 9 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ Nr. G6-149 pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-1282 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartis2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-254 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono 2017-2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) prioritetų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Kontrolės ir Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2017 metų objektų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl 2017-2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per Šilalės rajono savivaldybės gyvenvietes sąrašo pagal prioritetus patvirtinimo.2021-06-15
Dėl leidimo įgyvendinti projektą2021-06-15
Dėl pavadinimo suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Radiškės kaimo gatvei2021-06-15
Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo.2021-06-15
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams.2021-06-15
Dėl 2017 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą.2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.T1-72 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinį būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo2021-06-15
Dėl informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybes.2021-06-15
Kontrolės ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl pavedimo vykdyti savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtąją funkciją“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Triukšmo prevencijos Šilalės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017-2018 mokslo metais.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga“2021-06-15
Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir teikimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr.T1-265 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1˗297 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės autobusų parko atnaujinimas“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės sporto mokyklai2021-06-15
Dėl Ąžuolo ir Orvydų gatvių, esančių Šilalės mieste, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nuomotis patalpas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr.T1-49 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-12 „Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Renatos Rimkuvienės paskyrimo į Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-237 „Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos seniūnijos Dainiškės kaimo gatvėms2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų kadastro žemės reformos žemėtvarkos projekto vietovės neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
Dėl pritarimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei dalyvauti partneriu projekte2021-06-15
Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“2021-06-15
Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2018-2020 metų programai2021-06-15
Dėl leidimo rengti techninius projektus2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-171 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2017 metų veiklos programai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl mokamų paslaugų kainų nustatymo Šilalės rajono ligoninėje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl 2014 m. vasario 5 d. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. B6-15 (T) atnaujinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų darbo plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.T1-106 „Dėl Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo socialinių partnerių bendradarbiavimui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1˗246 „Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės sporto mokyklai“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr.T1-246 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo2021-06-15
Dėl Mokyklos gatvės, esančios naujojo Obelyno kaime, Šilalės rajone, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise2021-06-15
Dėl Malūno gatvės, esančios Stungaičių kaime, Šilalės rajone, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės autobusų parko atnaujinimas“.2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn Valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl Ingos Litvinienės paskyrimo į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Susitarimo dėl 2015 m. liepos 31 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. FI/5-47/B6(V)-104 pakeitimo projektui.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus ir filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017-2019 metų plėtros programos tvirtinimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2017 metams nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2017 metams nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo.2021-06-15
Dėl pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Lėšų, gautų už viešo aukciono būdu parduotą Šilalės rajono savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio aprašo tvirtinimo.2021-06-15
Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Biržų Lauko ir Šilų kaimų gatvėms.2021-06-15
Dėl hidrotechninių statinių įregistravimo.2021-06-15
Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai nuomoti negyvenamąją patalpą.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl informacijos apie Lietuvos savivaldybių asociacijos užsakymu rengiamą Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-71 ,,Dėl Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl konkurso organizavimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą.2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija“2021-06-15
Dėl Šilalės r. Laukuvos sen. Laukuvos mstl. Eitvydaičių g. akligatvio projektavimo bei kapitalinio remonto darbų.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr.T1-268 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilalės kaimiškosios seniūnijos gyvenamosioms vietovėms“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvėms.2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo I. B.2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo V. M.2021-06-15
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės seniūnijoms pagal panaudos sutartis2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1 -13 ,,Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Kaimo reikalų komiteto2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo komiteto2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Arvydo Zdanavičiaus atleidimo iš Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų2021-06-15
Dėl Nerijaus Jocio atleidimo iš Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą Šilalės rajono ugdymo įstaigų vadovams.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-71 ,,Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-132 „Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gatvių geografinių charakteristikų (patikslintas).2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.2021-06-15
Dėl įpareigojimo UAB „Šilalės vandenys“ rengti ir teikti paraišką.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymą.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
1. Dėl Gitanos Kužmarskytės atleidimo iš Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų2021-06-15
2. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo2021-06-15
3. Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo2021-06-15
4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
5. Dėl leidimo įsigyti radiolokacinį greičio matavimo prietaisą su reikalinga įranga2021-06-15
6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo2021-06-15
7. Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
8. Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
9. Dėl dalyvavimo projekte „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“.2021-06-15
10. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
11. Dėl leidimo rengti techninius projektus2021-06-15
12. Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
13. Dėl dalyvavimo projekte „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“2021-06-15
14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“ pakeitimo2021-06-15
15. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
16. Dėl leidimo išnuomoti socialinį būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis2021-06-15
17. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2021-06-15
18. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ akcijų privatizavimo2021-06-15
19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo2021-06-15
20. Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybėje patvirtinimo2021-06-15
21. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
22. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką.2021-06-15
Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai.2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“2021-06-15
Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl socialinių paslaugų teikimo globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) įsteigimo ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2016-2018 metams, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atnaujinti investicijų projektą.2021-06-15
Dėl 2016 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo.2021-06-15
Dėl 2016 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo.2021-06-15
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neprivatizuojamų įstaigų, bendrovių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 ,,Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo.2021-06-15
Dėl Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos informacijos apie sutarties projektą dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinant šalies saugumą.2021-06-15
Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą.2021-06-15
Kontrolės komiteto ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių2021-06-15
Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo.2021-06-15
Dėl pritarimo keturšaliam bendradarbiavimo protokolo projektui pagal jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2016-2017 metais konkursą2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti2021-06-15
Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl tikslinių ir (ar) rezervo programos lėšų, skiriamų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016-2018 m. objektų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl pritarimo projekto „Socialinės kaimynijų integracijos platformos kūrimas siekiant sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį“ paraiškos teikimui.2021-06-15
Dėl mokesčio už naudojimąsi Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo, Mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo2021-06-15
Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais.2021-06-15
Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir Vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Automobilinių parduotuvių, iš kurių aptarnaujami Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimų ir miestelių gyventojai, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl burnos higienisto mokamų paslaugų kainų nustatymo viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl Šilalės miesto ir rajono savivaldybėje esančių miestelių ir gyvenviečių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Dėl Šilalės sporto mokyklos gauto mokesčio už baseino teikiamas paslaugas lėšų panaudojimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Panaudos sutarties su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene projektui.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos“ pakeitimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinių ūkio reikalų2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėsaugos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo panaikinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolos refinansavimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei.2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos.2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Tenenių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai rengti.2021-06-15
Dėl pritarimo patikslintam bendradarbiavimo sutarties projektui.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui.2021-06-15
Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2017-2019 metų programai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) darbų programos 2016-2018 m. patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016 metų objektų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo.2021-06-15
Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo.2021-06-15
Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2016-2019 metų programos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2016 m. veiklos programos.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016– 2020 m. prognozės suderinimo.2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo2021-06-15
Kontrolės komiteto2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo2021-06-15
1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų darbo plano patvirtinimo.2021-06-15
2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
3. Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo.2021-06-15
4. Dėl pritarimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektui.2021-06-15
5. Dėl lėšų skyrimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti.2021-06-15
6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
7. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
10. Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų neatleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.2021-06-15
12. Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
13. Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams.2021-06-15
14. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
15. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
18. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.2021-06-15
19. Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą.2021-06-15
20. Dėl informacijos apie projektą „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Nerijaus Jocio paskyrimo į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016-2018 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo.2021-06-15
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės panaikinimo.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl gatvės įregistravimo.2021-06-15
Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.2021-06-15
Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės pinigų išlaidų normų 2016 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo.2021-06-15
Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės pinigų išlaidų normų 2016 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 21, Šiauduvoje, Šilalės r.“.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 a, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“.2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo koreguoti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialųjį planą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos.2021-06-15
Dėl Savivaldybės būsto pardavimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-170 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano ir Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo.2021-06-15
Dėl bepiločių orlaivių skraidymo uždraudimo zonose Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo taikos sutarties projektui civilinėje byloje Nr. L2-839-999/2015.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.2021-06-15
Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-156 ,,Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo suteikimo2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės sporto mokyklai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės meno mokyklai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir teikimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios2021-06-15
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis.2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis.2021-06-15
Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų.2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos koncepcijos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis2021-06-15
Dėl išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pavedimo atlikti dalį steigėjo funkcijų2021-06-15
Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą ugdymo įstaigų vadovams2021-06-15
Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai.2021-06-15
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.2021-06-15
Dėl Savivaldybės turto investavimo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo.2021-06-15
Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 ,,Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriui Arūnui Aleksandravičiui.2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklai nuomoti nekilnojamąjį turtą2021-06-15
Dėl pritarimo Taikos sutarties projektui.2021-06-15
Dėl pritarimo Taikos sutarties projektui civilinėje byloje Nr. 2-19-220/2015.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-436 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Renatos Rimkuvienės atleidimo iš Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.2021-06-15
Dėl Renatos Rimkuvienės paskyrimo į Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.2021-06-15
Dėl konkurso organizavimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.2021-06-15
Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-44 „Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą.2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.2021-06-15
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.2021-06-15
Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.2021-06-15
Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
19. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų miestelyje, Sportininkų g. 7, nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-167 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. Liepos 25 d. Sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo dalyvauti Šilalės miesto vietos veiklos grupės veikloje.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 424 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvoje, Varnių g., nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Požerės k., Medvėgalio g. 7, nurašymo ir likvidavimo.2021-06-15
Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.2021-06-15
Dėl Savivaldybės viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo.2021-06-15
Dėl gatvės įregistravimo.2021-06-15
Dėl nekilnojamojo daikto įregistravimo.2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo.2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos.2021-06-15
Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Kaimo reikalų2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl dalyvavimo tarpregioninio bendradarbiavimo programos INTERREG EUROPE projekte „Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu (NONHAZCITY)“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo.2021-06-15
Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“.2021-06-15
Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl Mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Akreditavimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos tipo pakeitimo ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos atskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl Šilalės miesto vietos veiklos grupės steigimo inicijavimo.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.2021-06-15
Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas ir apleistas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano ir Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2015-2019 metų veiklos plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pavedimo vykdyti Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtąją funkciją.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo.2021-06-15
Dėl priemokos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.2021-06-15
Dėl priemokos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario ženklelio ir mero regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Upynos vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl dalyvavimo įgyvendinant projektą2021-06-15
Dėl projekto „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas Šilalės rajone“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-265 „Dėl kreipimosi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.2021-06-15
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.2021-06-15
Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimo.2021-06-15
Dėl atstovų delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą ir valdybą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl paraiškos ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje), III eilė“ rengimo ir teikimo2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas darbams vykdyti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl 2015 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo.2021-06-15
Dėl 2015 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo.2021-06-15
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo eiti administracijos direktoriaus pareigas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo2021-06-15
Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl kreipimosi į teismą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiai“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.2021-06-15
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pajūrio seniūnijos Pajūrio gyvenamojoje vietovėje.2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės miesto bendrojo plano ir Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano koregavimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo.2021-06-15
Dėl patalpų pirkimo Savivaldybės nuosavybėn.2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai pagal panaudos sutartį.2021-06-15
Dėl patalpų atidalijimo.2021-06-15
Dėl gatvių įregistravimo.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl mokamos paslaugos kainos Viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. T1-248 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.2021-06-15
Dėl pritarimo teikti paraišką.2021-06-15
Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2016-2018 metų programai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui.2021-06-15
Dėl leidimo įtraukti papildomą veiklą į projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-036 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“.2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2015 m. veiklos programos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-67 ,,Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo2021-06-15
Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos tvirtinimo2021-06-15
Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo2021-06-15
13.00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaita2021-06-15
2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl lėšų, skirtų savivaldybių išlaidoms, numatomoms patirti ar patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti 2014 metais, paskirstymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pritarimo kreipimosi projektui.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2015 – 2018 metams patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis dėl senaties termino ir jų nurašymo.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo2021-06-15
Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl leidimo rengti techninį projektą2021-06-15
Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir naujai gatvei pavadinimo suteikimo Žadeikų seniūnijos Žadeikių gyvenamojoje vietovėje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Šilalės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-292 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kai kurių gyvenamųjų vietovių naikinimo, nustatymo ir pavadinimų suteikimo2021-06-15
Dėl kreipimosi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-299 „Dėl mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos papildymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-321 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos ir mokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalė rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų beviltiškų skolų.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-370 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo2021-06-15
Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-308 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto salių nuomos dydžio nustatymo ir nuomos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-457 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-421 „Dėl leidimo nuomoti ilgalaikį materialųjį daiktą, nuompinigių ir kainų už teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
patikslintas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-389 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-266 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-388 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo.2021-06-15
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kvėdarnos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos papildymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 405 „Dėl Šilalės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės tarifų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos teikiamos šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-181 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų globos paslaugų kainos tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų ir kainų sąrašo tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Kontrolės2021-06-15
Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio2021-06-15
Finansų, investicijų ir verslo2021-06-15
Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos2021-06-15
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų2021-06-15
Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-76 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už papildomas paslaugas Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-213 „Dėl pailgintos dienos grupės steigimo Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-183 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-61 patvirtinto klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais pakeitimo“ pakeitimo