Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0006:114), esančio Šilalės mieste, Struikų g. 3, naudojimo būdo keitimo detaliojo plano rengimo