Dėl pavedimo viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojai slaugai Gintai Majauskienei