Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. DĮT- 49 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo