Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. DĮV-125 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo priedų tvirtinimo“ pakeitimo