Dėl Justino Genučio, Salomėjos Genutienės, Vilijos Želienės ir Astos Bajorinienės žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo

Numeris: DĮV-437

Dokumentai: 2014-03-24 DĮV-437.doc