Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-1590 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo