Savižudybės rizikos vertinimo protokolas pagal keturis savižudybės rizikos komponentus