Savivaldybės kontrolierė (pareigybės aprašymas)
Liucija Kiniulienė

Aprašymas

  • Gimimo metai: 1963 10 02
  • Išsilavinimas: aukštasis universitetinis
  • Specialybė: Buhalterinė apskaita
  • Darbo įstaigoje pradžia:
    • Nuo 2000 05 19 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja.
    • Nuo 2008 08 13 Šilalės rajono savivaldybės kontrolierė.

Kontaktai

liucija.kiniuliene@silale.lt
Tel.: +370 449 76137,
317 kabinetas

vyr. specialistė (pareigybės aprašymas)
Dovilė Monkienė

318 kabinetas

vyr. specialistė (pareigybės aprašymas)
Vaida Tamošaitė
(laikinai nedirba)

318 kabinetas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punkto bei Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.3 papunkčio nuostatomis  duomenys neskelbiami.

Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistema.

Naujienos

Nieko nerasta.