Savivaldybės kontrolierė (pareigybės aprašymas)
Liucija Kiniulienė

Aprašymas

  • Gimimo metai: 1963 10 02
  • Išsilavinimas: aukštasis universitetinis
  • Specialybė: Buhalterinė apskaita
  • Darbo įstaigoje pradžia:
    • Nuo 2000 05 19 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja.
    • Nuo 2008 08 13 Šilalės rajono savivaldybės kontrolierė.

Kontaktai

liucija.kiniuliene@silale.lt
Tel.: (8 449) 76137,
317 kabinetas

vyr. specialistė (pareigybės aprašymas)
Vaida Tamošaitė
(laikinai nedirba)

318 kabinetas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punkto bei Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.3 papunkčio nuostatomis  duomenys neskelbiami.

Naujienos

Nieko nerasta.