DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠILALĖS MIESTO SENI NIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

Numeris: DĮV-520

Dokumentai: 2010-05-14_DIV-520.doc