DĖL UAB ,,ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO