Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ audito įmonės išrinkimo 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti