SAKYMAS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. DĮV – 191 „ DĖL PREKYBOS AR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VIEŠŲJŲ VIETŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO