Dėl 2013 m. balandžio 30 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DĮV-588 „Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programos paraiškų atrankos komisijos“ pakeitimo