Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo