Dėl administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-40 „Dėl Šilalės miesto seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo