DIRBANČIŲJŲ SKAIČIUS PAGAL AMŽIŲ IR LYTĮ

Įstaiga Amžiaus grupės (m.) / Lytis
 

15 – 19

 

20 – 24

 

25 – 29

 

30 – 34

 

35 – 39

 

40 – 44

 

45 – 49

 

50 – 54

 

55 – 59

 

60 – 64

 

65 ir

vyresni

 

Iš viso

Vidutinis darbuotojų amžius
vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot.
Šilalės rajono savivaldybės administracija 0 0 0 0 2 1 2 11 4 9 4 13 8 17 11 24 16 32 18 29 7 5 72 141 52

Ataskaita suformuota: 2023 m. rugpjūčio 9 d.

Priežiūros atostogose esančių moterų/vyrų skaičius:
Moterų – 3;
Vyrų – 0.