Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. DĮV-1253 „Dėl investicinio projekto „Šilalės rajono Kaltinėnų ir Požerės kadastrinių vietovių Ašvijos, Akmenos, Raudžio ir Nakačios upelių baseinų griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ administravimo“ pakeitimo