Dėl Šilalės rajono savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo