DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. DĮV-407 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO KLAIPĖDOS TERITORINEI STATISTIKOS VALDYBAI PANAUDOS PAGRINDAIS PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO