Skatinimo priemonė Valstybės tarnautojų skaičius Skatinimo ar apdovanojimo priežastis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka 1 Už atliktą ypatingos svarbos užduotį – rūpinimąsi Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tu – mums viena“ Šilalės rajono savivaldybės Dainų šventės delegacija
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

2016 m. IV ketvirtis

9 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį Už atliktas ypatingos svarbos užduotis – vykdant tikslingą skirtų šalpos išmokoms lėšų administravimą, vaiko išmokoms lėšų planavimą, kontrolę ir panaudojimą, socialinių paslaugų administravimą ir specialiųjų poreikių nustatymą
5 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį Už atliktas ypatingos svarbos užduotis –  pagalbą ūkininkams padedant įkurti melioracijos naudotojų asociacijas bei paramą administruojant gautas ES paramos lėšas, Šilalės rajono žemdirbių rudens šventės organizavimą, sąskaitų patikslinimą ir kitų reikalingų dokumentų parengimą dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų ir nacionalinės paramos sumažintų sumų kompensavimo, Lietuvos kaimo plėtros 2016-2020 metų programos priemonių pristatymą ūkininkams
22 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis Už labai gerą darbuotojų darbą 2016 metais, aiškinantis piniginės socialinės paramos tikslingumą, lankantis piniginės paramos gavėjų šeimose, teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms bei dalyvaujant Socialinės paramos teikimo komisijų darbe
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

2017 m. I ketvirtis

1 valstybės tarnautojas Už labai gerą korupcijos pasireiškimo analizės atlikimą, išsamių korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadų 2016 metais pateikimą
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

2017 m. II ketvirtis

3 valstybės tarnautojai Už vykimą po darbo į socialinės rizikos šeimas vykdant prevencinį reidą
1 darbuotojas Už informacijos apie afrikinį kiaulių marą administravimą
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

2017 m. IV ketvirtis

3 valstybės tarnautojai

1 darbuotojas

Už savivaldybės būsto nuomininkų iškeldinimo iš pastato-bendrabučio, esančio Pajūrio mstl., organizavimą;

nuomos sutarčių nutraukimo dokumentų paruošimą

8 valstybės tarnautojai

2 darbuotojai

Už tikslingą skirtų šalpos išmokoms lėšų administravimą, planavimą, panaudojimą ir kontrolę; vaiko išmokoms dokumentų priėmimą ir jų kontrolę; piniginės socialinės paramos kontrolę ir specialiųjų poreikių nustatymą
1 valstybės tarnautojas Už parodos, skirtos tremtinės D. Grinkevičiūtės gimimo ir mirties metinėms, organizavimą LR Seime
24 darbuotojai Už dalyvavimą Socialinės paramos teikimo komisijų darbe, piniginės socialinės paramos tikslingumo išaiškinimą, lankantis piniginės paramos gavėjų šeimose
1 valstybės tarnautojas

1 darbuotojas

Už Savivaldybės interneto svetainėje informacijos, gautų Administracijoje dokumentų vertimą į užsienio kalbą
4 valstybės tarnautojai Už socialinės rizikos ir problemiškų šeimų lankymą (savo iniciatyva) ne darbo dienomis ir po darbo valandų
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka2018 m. II ketvirtis 13 darbuotojų Už privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį marą vykdymą, informacijos apie afrikinį kiaulių marą administravimą;
1 darbuotojas Už paramą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai organizuojant antikorupcinius renginius
3  darbuotojai Už pasyvų budėjimą savaitgaliais, švenčių dienomis ir po darbo valandų nuo 2018 m. kovo 1 d. siekiant apginti nepilnamečių vaikų interesus bei Skyriaus socialinės rizikos šeimų ir globojamų/rūpinamų vaikų archyvo tvarkymą
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

2018 m. IV ketvirtis

8 darbuotojai už nepriekaištingą ir savalaikį gautų iš ES fondo maisto produktų ir higienos priemonių išdalijimą mažas pajamas turintiems rajono gyventojams;
9 darbuotojai už atliktas užduotis vykdant tikslingą vaiko išmokoms gauti dokumentų priėmimą ir kontrolę; tikslingą higienos prekių priėmimą, kontrolę ir paskirstymą; vaiko išmokoms skirtų lėšų planavimą, panaudojimą, socialinių paslaugų administravimą ir specialiųjų poreikių nustatymą; dokumentų perdavimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
5 darbuotojai už pagalbą melioracijos statinių naudotojų asociacijoms gavus ES paramą, sudarant projektus ir vykdant priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“; Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2016–2018 metams priemonių įgyvendinimo koordinavimą; rajono žemdirbių rudens šventės organizavimą Šilalės mieste; informacijos dėl žuvusių pasėlių plotų užfiksavimo ir ataskaitos pateikimą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

2019 m. II ketvirtis

1 darbuotojas  atleidimas iš pareigų dėl amžiaus

 

Skatinimo priemonė Valstybės tarnautojų (darbuotojų) skaičius Skatinimo ar apdovanojimo priežastis
2020 m.  I  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2020 m.  II  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka 21 darbuotojas

 

 

 

 

 

25 darbuotojai

 

 

 

5 darbuotojai

už karantino metu seniūnijos gyventojams teikiamas socialines paslaugas;

 

 

 

 

už karantino metu seniūnijų daugiabučių namų ir kitų viešųjų objektų dezinfekavimą;

 

už karantino metu atliktas ypatingai svarbias užduotis

Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2020 m.  III  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka 1 darbuotojas

 

už pavestų papildomų užduočių įvykdymą;

 

Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2020 m.  IV  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu

 

 

Skatinimo priemonė Valstybės tarnautojų (darbuotojų) skaičius Skatinimo ar apdovanojimo priežastis
2021 m.  I  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2021 m.  II  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2021 m.  III  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2021 m.  IV  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka 216 skyrių ir seniūnijų darbuotojai

 

5

Kalėdų ir N. Metų proga;

 

 

už nepriekaištingą tarnybinių pareigų, vienkartinių užduočių atlikimą, asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius

Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu

 

 

 

Skatinimo priemonė Valstybės tarnautojų (darbuotojų) skaičius Skatinimo ar apdovanojimo priežastis
2022 m.  I  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2022 m.  II  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2022 m.  III  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka 1 už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus
uždavinius
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2022 m.  IV  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka 207 skyrių ir seniūnijų darbuotojai

 

2

Kalėdų ir N. Metų proga;

 

 

už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus
uždavinius ir atliktas įstaigai svarbias užduotis

Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu

 

 

Skatinimo priemonė Valstybės tarnautojų (darbuotojų) skaičius Skatinimo ar apdovanojimo priežastis
2023 m.  I  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu
2023 m.  II  ketvirtis
Padėka
Vardinė dovana
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka 1 už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus
uždavinius
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu

 

 

__________________