Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d.įsakymo Nr. DĮV-1158 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisijos sudarymo ir jos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo