Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo