Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo